jiabao là gì - Nghĩa của từ jiabao

jiabao có nghĩa là

Một cậu bé rất tự kỷ cậu bé châu Á luôn làm gián đoạn lớp học.Nếu bạn từng có anh ấy làm đối tác ghế, có lẽ bạn sẽ có thể hoàn thành công việc của mình.

Thí dụ

Anh bạn, tôi vừa có một chỗ ngồi mới đối tác và tên anh ta là Jiabao

jiabao có nghĩa là

Anh ấy thông minh và một của một loại

Thí dụ

Anh bạn, tôi vừa có một chỗ ngồi mới đối tác và tên anh ta là Jiabao

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết jiabao là gì - Nghĩa của từ jiabao