josh c là gì - Nghĩa của từ josh c

josh c có nghĩa là

Là một siêu chó cái lớn và âm hộ và sẽ bú cặc cho một đô la.Còn được gọi là "Hoe".

Thí dụ

"Bạn như vậy Josh C, (Hoe)."

josh c có nghĩa là

Thích đăng ngu ngốc trên Facebook bởi vì anh ấy nghĩ rằng nó rất tuyệt.Nhưng thay vào đó, nó chỉ làm mọi người bực mình vì anh ta không tôn trọng Fianc của mình.

Thí dụ

"Bạn như vậy Josh C, (Hoe)."

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết josh c là gì - Nghĩa của từ josh c