jussus là gì - Nghĩa của từ jussus

jussus có nghĩa là

Có nghĩa là Chúa Giêsu hoặc Jeepers!
Nó được sử dụng như một tuyên bố, nhấn mạnh hoài nghi hoặc sốc

Ví dụ

Jussus!Người đàn ông daai ấm áp!
Jussus!Anh chàng đó đang nóng! Jussus!Bạn đã chỉ thả nó như nóng ?!
Jussus!Bạn có thấy rằng Medie nhảy múa không?