Không quy đồng mẫu số hãy so sánh 2007 2008 và 2008 2009

So sánh các phân số sau: (Không quy đồng tử số hoặc mẫu số)20072008 và20082009; 56 và67

Xem lời giải

✅ 3.so sánh các phân số:(không quy đồng tử số hoặc mẫu số) $\frac{2007}{2008}$ và $\frac{2008}{2009}$;$\frac{5}{6}$ và $\frac{6}{7}$ ai nhaanh mà đú

3.so sánh các phân số:(không quy đồng tử số hoặc mẫu số) $\frac{2007}{2008}$ ѵà $\frac{2008}{2009}$;$\frac{5}{6}$ ѵà $\frac{6}{7}$ ai nhaanh mà đú

Hỏi:


3.so sánh các phân số:(không quy đồng tử số hoặc mẫu số) $\frac{2007}{2008}$ ѵà $\frac{2008}{2009}$;$\frac{5}{6}$ ѵà $\frac{6}{7}$ ai nhaanh mà đú

3.so sánh các phân số:(không quy đồng tử số hoặc mẫu số)
$\frac{2007}{2008}$ ѵà $\frac{2008}{2009}$;
$\frac{5}{6}$ ѵà $\frac{6}{7}$
ai nhaanh mà đúng thì sẽ được hay nhất

Đáp:huyenmi:

2007/2008 < 2008/2009

Vì 2007/2008 = 1/2008

2008/2009 = 1/2009

Nếu hai phân số cùng tử thì phân số nào có mẫu số bé hơn mẫu số c̠ủa̠ phân số kia thì mẫu số bé hơn sẽ lớn hơn

5/6 < 6/7

Vì: 5/6 = 1/6

6/7 = 1/7

Thế thì 1/6 > 1/7

huyenmi:

2007/2008 < 2008/2009

Vì 2007/2008 = 1/2008

2008/2009 = 1/2009

Nếu hai phân số cùng tử thì phân số nào có mẫu số bé hơn mẫu số c̠ủa̠ phân số kia thì mẫu số bé hơn sẽ lớn hơn

5/6 < 6/7

Vì: 5/6 = 1/6

6/7 = 1/7

Thế thì 1/6 > 1/7

huyenmi:

2007/2008 < 2008/2009

Vì 2007/2008 = 1/2008

2008/2009 = 1/2009

Nếu hai phân số cùng tử thì phân số nào có mẫu số bé hơn mẫu số c̠ủa̠ phân số kia thì mẫu số bé hơn sẽ lớn hơn

5/6 < 6/7

Vì: 5/6 = 1/6

6/7 = 1/7

Thế thì 1/6 > 1/7

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Không quy đồng mẫu số hãy so sánh 2007 2008 và 2008 2009