Không tìm thấy tệp txt python

Python "FileNotFoundError. [Errno 2] No such file or directory" xảy ra khi chúng tôi cố mở một tệp không tồn tại ở vị trí đã chỉ định. Để giải quyết lỗi, hãy di chuyển tệp vào thư mục chứa tập lệnh Python nếu sử dụng đường dẫn cục bộ hoặc sử dụng đường dẫn tuyệt đối

Chúc một ngày tốt lành, mọi người. Trong bài đăng này, chúng ta sẽ xem xét cách tìm giải pháp cho thử thách lập trình có tiêu đề Kiểm tra xem tệp có phải là Txt Python không

#using pathlib
from pathlib import Path
file_name = Path("file.txt")
if file_name.exists():
  print("exists") 
else:
  print("does not exist") 

Giải pháp cho cùng một vấn đề, Check If File Is Txt Python, cũng có thể được tìm thấy trong một phương pháp khác, phương pháp này sẽ được thảo luận sâu hơn với một số ví dụ về mã

Assuming m is a string, you can use endswith:
if m.endswith('.mp3'):
...
elif m.endswith('.flac'):
...
To be case-insensitive, and to eliminate a potentially large else-if chain:
m.lower().endswith(('.png', '.jpg', '.jpeg'))

Chúng tôi đã giải thích cách khắc phục sự cố Kiểm tra xem tệp có phải là Txt Python hay không bằng cách sử dụng nhiều ví dụ khác nhau được lấy từ thế giới thực

Làm thế nào để bạn kiểm tra nếu một tập tin là một. Tệp TXT bằng Python?

“kiểm tra xem tệp có phải là txt python không” Câu trả lời của mã

 • #sử dụng pathlib
 • từ đường dẫn nhập pathlib
 • tên_tệp = Đường dẫn("tệp. txt")
 • nếu tên_tệp. tồn tại()
 • in ("tồn tại")
 • khác
 • in("không tồn tại")

Làm cách nào để biết loại tệp trong Python?

Chúng ta có thể sử dụng hàm splitext() của mô-đun Python os để lấy phần mở rộng tệp. Hàm này chia đường dẫn tệp thành một bộ có hai giá trị - gốc và phần mở rộng. 03-Aug-2022

Làm cách nào để biết tệp là tệp nhị phân hay văn bản trong Python?

Bạn có thể kiểm tra nếu. 1) tệp chứa \n 2) Số lượng byte giữa các \n tương đối nhỏ (điều này KHÔNG đáng tin cậy) l 3) tệp không chứa byte có giá trị nhỏ hơn giá trị của ký tự "dấu cách" ASCII (' ') - NGOẠI TRỪ "\

Làm cách nào để biết tệp văn bản có tồn tại không?

Để kiểm tra xem một tệp có tồn tại hay không, bạn chuyển đường dẫn tệp đến hàm tồn tại () từ hệ điều hành. thư viện chuẩn đường dẫn. Nếu tệp tồn tại, hàm tồn tại() trả về True. Nếu không, nó trả về Sai

Làm thế nào để bạn tìm kiếm văn bản trong Python?

Phương thức find(query) được tích hợp sẵn trong python chuẩn. Chỉ cần gọi phương thức trên đối tượng chuỗi để tìm kiếm một chuỗi, như vậy. đối tượng. tìm (“tìm kiếm”). Phương thức find() tìm kiếm một chuỗi truy vấn và trả về vị trí ký tự nếu tìm thấy

Làm cách nào để mở tệp TXT bằng Python?

Nếu bạn muốn đọc một tệp văn bản bằng Python, trước tiên bạn phải mở nó. Nếu tệp văn bản và tệp hiện tại của bạn nằm trong cùng một thư mục ("thư mục"), thì bạn chỉ cần tham chiếu tên tệp trong hàm open(). 13-Tháng 9-2021

Làm cách nào để bạn thay đổi loại tệp trong Python?

Cách chuyển đổi PDF, Word, JPG và các định dạng tệp khác trong Python

 • Cài đặt 'Aspose
 • Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án Python của bạn
 • Mở tệp nguồn bằng Python
 • Gọi phương thức 'save()', chuyển tên tệp đầu ra với phần mở rộng bắt buộc
 • Nhận kết quả chuyển đổi dưới dạng một tệp riêng biệt

Hàm repr trong Python là gì?

Hàm repr() trả về biểu diễn chuỗi của giá trị được truyền cho hàm eval theo mặc định. Đối với đối tượng lớp tùy chỉnh, nó trả về một chuỗi được đặt trong dấu ngoặc nhọn chứa tên và địa chỉ của đối tượng theo mặc định. Thí dụ. đại diện()

Làm cách nào để lấy đường dẫn tệp bằng Python?

Để có được Thư mục làm việc hiện tại trong Python, hãy sử dụng lệnh os. phương thức getcwd(). Hàm này của mô-đun Python OS trả về chuỗi chứa đường dẫn tuyệt đối đến thư mục làm việc hiện tại. 14-Jul-2022

Làm thế nào bạn có thể biết nếu một tập tin là văn bản hoặc nhị phân?

Phần mở rộng tệp Chúng ta thường có thể biết một tệp là nhị phân hay văn bản dựa trên phần mở rộng tệp của nó. Điều này là do theo quy ước, phần mở rộng phản ánh định dạng tệp và cuối cùng chính định dạng tệp sẽ quyết định liệu dữ liệu tệp là nhị phân hay văn bản. 16-Dec-2015

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải quyết một lỗi rất phổ biến – filenotfounderror – trong Python. Nếu bạn đã từng làm việc với Python trước đây, bạn cũng sẽ gặp phải tình huống này, khi bạn viết tất cả mã của mình, duy trì khoảng thụt lề thích hợp trong đó, đặt dòng nhận xét, kiểm tra kỹ xem có gõ nhầm không và sau khi đảm bảo rằng mọi thứ đều đúng và chính xác.

Bực bội, phải không?

Cũng đọc. Xử lý IOErrors trong Python – Hướng dẫn đầy đủ

filenotfounderror là gì

Đó là thông báo hệ thống mà trình biên dịch đưa ra khi bạn đang cố thực thi lệnh yêu cầu tệp mà hệ thống không thể tìm thấy. Có thể vì nhiều lý do như – chỉ định đường dẫn tệp sai, tệp có trong thư mục khác hoặc lỗi tiện ích mở rộng. Chúng tôi sẽ giải quyết các điểm trong bài viết này. Nhưng trước tiên hãy tạo lại sự cố trong hệ thống của chúng tôi

Chúng tôi sẽ viết một chương trình để tải một. csv vào khung dữ liệu gấu trúc và sau đó in khung dữ liệu đó

import pandas as pd

df=pd.read_csv("nifty 2020 crash")
print(df)

Không tìm thấy tệp txt python
Filenotfounderror

Làm cách nào để khắc phục lỗi không tìm thấy tệp Python?

Khi bạn chạy mã python của mình trong thiết bị đầu cuối, nó sẽ tìm kiếm tệp trong thư mục gốc từ nơi thiết bị đầu cuối đang chạy. Một quan niệm sai lầm phổ biến mà mọi người mắc phải là khi bạn chạy mã python để đọc tệp, thiết bị đầu cuối sẽ tìm kiếm tệp đó trong toàn bộ máy tính, điều này là không chính xác

Tất cả các tệp cần thiết cho chương trình của bạn phải có trong thư mục gốc từ nơi thiết bị đầu cuối được kích hoạt

Vấn đề này có thể được giải quyết theo hai cách

Phương pháp 1. Chỉ định đường dẫn tệp hoàn chỉnh

Khi chúng tôi chạy chương trình của mình, chúng tôi nêu tên tệp trong chương trình. Trình biên dịch tìm kiếm nó trong thư mục gốc và đưa ra lỗi. Giải pháp cho vấn đề này là chỉ định toàn bộ đường dẫn tệp trong mã

import pandas as pd

df = pd.read_csv(r"C:\Users\Win 10\Desktop\python_errorsolving\nifty 2020 crash.csv")
print(df)

Không tìm thấy tệp txt python

Ghi chú. Quan sát, trong khi chỉ định đường dẫn tệp, chúng tôi đã thêm một chữ r trước khi viết đường dẫn, pd.read_csv(r"C:\.......). Nó được sử dụng để chuyển đổi các chuỗi đơn giản thành chuỗi thô. Nếu chúng tôi không thêm r trước khi chỉ định đường dẫn tệp của mình, hệ thống sẽ coi dòng mã đó là đầu vào chuỗi bình thường thay vì đường dẫn tệp

Phương pháp 2. Sử dụng một. txt để chạy tập lệnh Python

Trong phương pháp này, chúng tôi sử dụng một cách tiếp cận rất đơn giản nhưng hiệu quả cho vấn đề này. Chúng tôi viết mã của chúng tôi trong một. txt và lưu trữ nó trong thư mục chứa tệp chúng tôi yêu cầu. Khi chúng tôi chạy cái này. txt bằng python, trình biên dịch chỉ tìm kiếm tệp đó trong thư mục đó. Phương pháp này không yêu cầu chúng tôi chỉ định toàn bộ đường dẫn tệp nhưng chúng tôi cần đảm bảo rằng thiết bị đầu cuối đã được chạy từ đúng thư mục

Để minh họa ví dụ này, chúng tôi đã tạo một thư mục trong máy tính để bàn của chúng tôi có tên là 'python_errorsolve'. Thư mục này chứa hai tệp, – tệp. txt chứa mã python và. csv mà chúng tôi cần cho mã của mình

Không tìm thấy tệp txt python

Để chạy tệp này từ thiết bị đầu cuối, hãy chuyển đến thư mục theo cách thủ công bằng cách sử dụng cd, sau đó chạy tệp này với cú pháp python error_crt.txt hoặc bất kỳ tên tệp nào của bạn

Không tìm thấy tệp txt python

Như bạn có thể thấy, phương pháp này không yêu cầu chúng tôi chỉ định toàn bộ đường dẫn tệp. Nó rất hữu ích khi bạn phải làm việc với nhiều tệp vì việc chỉ định toàn bộ đường dẫn cho từng tệp cụ thể có thể là một công việc tẻ nhạt

Phương pháp 3. Giải pháp cho filenotfounderror

Đây không phải là một giải pháp mà là một cách giải quyết cho vấn đề này. Giả sử bạn đang ở trong một tình huống nhất định khi đường dẫn tệp giống nhau nhưng bạn phải tải các tệp khác nhau liên tiếp. Trong trường hợp đó, bạn có thể lưu trữ tên tệp và đường dẫn tệp của mình trong hai biến khác nhau rồi nối chúng trong một biến thứ ba. Bằng cách này, bạn có thể kết hợp nhiều tệp khác nhau, sau đó tải chúng dễ dàng

Để minh họa cho giải pháp này, chúng ta sẽ tạo một. txt, với các mã

import pandas as pd

filename = "nifty 2020 crash.csv"
filepath = "C:\\Users\\Win 10\\Desktop\\python_errorsolving\\"
file = filepath+filename

df = pd.read_csv(file)
print(df)

Không tìm thấy tệp txt python

Sử dụng IDE để sửa lỗi filenotfounderror

Môi trường phát triển tích hợp hoặc IDE là một cách tuyệt vời để quản lý các tệp và biến môi trường của chúng tôi. Điều này giúp tạo môi trường ảo cho mã của bạn để các thư viện và biến môi trường cần thiết không tương tác với các dự án khác của chúng tôi. Trong phần này, chúng ta sẽ tạo một dự án trong PyCharm IDE và xem chúng ta có thể lưu trữ và tương tác với các tệp của mình dễ dàng như thế nào

Để chứng minh ví dụ này, chúng tôi đã tạo một. csv chứa học bạ và nó được đặt tên là 'book1. csv'. Để nhập nó vào PyCharm, hãy làm theo các bước sau

Bước 1. Chuyển đến Tệp> dự án mới…>đặt tên tệp>tạo

Bước 2. Sao chép của bạn. csv và dán nó vào dự án đó

Không tìm thấy tệp txt python

Khi bạn dán tệp, bạn có thể truy cập trực tiếp tệp đó bằng mã của mình mà không cần phải chỉ định toàn bộ đường dẫn. Bạn chỉ có thể làm việc với tên tệp

import pandas as pd

df = pd.read_csv('Book1.csv', sep='|')
print(df)

Kết quả

Không tìm thấy tệp txt python

Sự kết luận

Trong bài viết này, chúng tôi đã quan sát các trường hợp khác nhau mà hệ thống không thể xác định vị trí tệp của bạn. Chúng tôi cũng đã xem xét các giải pháp khác nhau có thể áp dụng cho các sự cố này, từ chỉ định đường dẫn theo cách thủ công đến sử dụng IDE để có kết quả tốt hơn. Tôi hy vọng bài viết này giải quyết vấn đề của bạn

Python có thể đọc các tệp TXT không?

Python cung cấp các chức năng sẵn có để tạo, ghi và đọc tệp . Có hai loại tệp có thể được xử lý trong python, tệp văn bản bình thường và tệp nhị phân (được viết bằng ngôn ngữ nhị phân, 0 và 1).

Tệp văn bản trong Python là gì?

Tệp văn bản - Loại tệp này bao gồm các ký tự bình thường, được kết thúc bằng ký tự đặc biệt Ký tự đặc biệt này được gọi là EOL (Cuối dòng). In Python, the new line ('\n') is used by default. Binary Files - In this file format, the data is stored in the binary format (1 or 0).

Là gì. đọc bằng Python?

Phương thức đọc tệp Python() . Mặc định là -1 có nghĩa là toàn bộ tập tin. returns the specified number of bytes from the file. Default is -1 which means the whole file.

Tệp TXT được lưu trữ ở đâu?

Tệp này nằm trong data/data/your. bưu kiện. tên/tệp/thư mục . Bạn có thể xem tệp này bằng DDMS File Explorer trên trình giả lập hoặc thiết bị đã root.