Làm cách nào để cập nhật phpmyadmin?

Tốt nhất là bạn luôn có phiên bản phpMyAdmin mới nhất và an toàn nhất. RunCloud giúp bạn dễ dàng nâng cấp phiên bản của mình

Điều hướng đến Ứng dụng web

Nhấp vào ứng dụng web cơ sở dữ liệu của bạn

Điều hướng xuống PHPMyAdmin và nhấp vào Công cụ

Nhấp vào nút Cập nhật để đảm bảo bạn có phiên bản mới nhất của phpMyAdmin, nếu có

Làm cách nào để cập nhật phpmyadmin?

1. Sao lưu phpMyAdmin

Bạn nên sao lưu thư mục phpMyAdmin hiện tại của mình bằng cách đổi tên nó

$ sudo mv /usr/share/phpmyadmin/ /usr/share/phpmyadmin.bak

2. Tạo thư mục phpMyAdmin mới

$ sudo mkdir /usr/share/phpmyadmin/

Thay đổi thư mục

$ cd /usr/share/phpmyadmin/

3. Tải xuống và giải nén phpMyAdmin

Truy cập trang tải xuống phpMyAdmin và tìm URL

$ sudo mkdir /usr/share/phpmyadmin/
3 mới nhất rồi tải xuống bằng cách sử dụng wget. Khi viết bài này, chúng tôi đang sử dụng phiên bản 4. 8. 5

$ sudo wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.8.5/phpMyAdmin-4.8.5-all-languages.tar.gz

Bây giờ giải nén

$ sudo tar xzf phpMyAdmin-4.8.5-all-languages.tar.gz

Sau khi giải nén, hãy liệt kê thư mục

$ ls

Bạn sẽ thấy một thư mục mới phpMyAdmin-4. 8. 5 ngôn ngữ

Chúng tôi muốn chuyển nội dung của thư mục này sang 

$ sudo mkdir /usr/share/phpmyadmin/
4

________số 8

Bây giờ bạn có thể đăng nhập lại vào phpMyAdmin và kiểm tra phiên bản hiện tại. Bạn cũng có thể thấy hai lỗi

Làm cách nào để cập nhật phpmyadmin?
Làm cách nào để cập nhật phpmyadmin?
https. //devanswers. co/nâng cấp thủ công-phpmyadmin/

LỖI & GIẢI PHÁP 1

Nếu bạn gặp lỗi $cfg[‘TempDir’] (. /tmp/) không truy cập được. phpMyAdmin không thể lưu các mẫu vào bộ đệm và sẽ bị chậm vì điều này

Mở 

$ sudo mkdir /usr/share/phpmyadmin/
5

$ sudo mkdir /usr/share/phpmyadmin/
0

Nhấn CTRL + W và tìm kiếm 

$ sudo mkdir /usr/share/phpmyadmin/
6

Thay đổi dòng thành

$ sudo mkdir /usr/share/phpmyadmin/
2

Bạn cũng có thể thấy lỗi Tệp cấu hình hiện cần cụm mật khẩu bí mật (blowfish_secret). Bí mật blowfish được sử dụng bởi phpMyAdmin để xác thực cookie

Nhấn CTRL + W và tìm kiếm 

$ sudo mkdir /usr/share/phpmyadmin/
7

Thay đổi dòng thành

$ sudo mkdir /usr/share/phpmyadmin/
4

phpMyAdmin bây giờ sẽ tạo bí mật blowfish của riêng nó dựa trên thư mục cài đặt

Lưu tệp và thoát. (Nhấn CTRL + X, nhấn Y rồi nhấn ENTER)

Bây giờ hãy đăng nhập lại vào phpMyAdmin và đảm bảo rằng các lỗi đã biến mất

LỖI & GIẢI PHÁP 2

Nếu bạn vẫn thấy thông báo lỗi như

$ sudo mkdir /usr/share/phpmyadmin/
0

Mở 

$ sudo mkdir /usr/share/phpmyadmin/
8

$ sudo mkdir /usr/share/phpmyadmin/
1

Bạn sẽ cần nhập các ký tự mới sau 

$ sudo mkdir /usr/share/phpmyadmin/
9 (tối đa 46 ký tự). Bạn có thể sử dụng phpMyAdmin Blowfish Secret Generator này để tạo một chuỗi ngẫu nhiên. Thí dụ

$ sudo mkdir /usr/share/phpmyadmin/
2

Lưu tệp và thoát. (Nhấn CTRL + X, nhấn Y rồi nhấn ENTER)

Đăng xuất và đăng nhập lại vào phpMyAdmin và cảnh báo sẽ biến mất

NGƯỜI GIỚI THIỆU

https. //devanswers. co/nâng cấp thủ công-phpmyadmin/

https. // lỗi máy chủ. com/câu hỏi/615550/phpmyadmin-error-the-configuration-file-now-needs-a-secret-passphrase

Nội dung này đã được lưu trữ và không còn được duy trì bởi Đại học Indiana. Thông tin ở đây có thể không còn chính xác và các liên kết có thể không còn khả dụng hoặc đáng tin cậy

Ghi chú

Do tình hình vi-rút corona đang phát triển, việc ngừng hoạt động của Webserve đã bị trì hoãn cho đến ngày 16 tháng 4 để cho phép các lớp tham chiếu các trang web trên Webserve tiếp tục với sự gián đoạn tối thiểu

Tất cả các trang Webserve còn lại đã bị vô hiệu hóa bắt đầu từ ngày 16 tháng 4, cùng với quyền truy cập đăng nhập vào webserve. iu. giáo dục. Nếu bạn có các trang web vẫn cần chuyển sang IU Sitehosting, bạn nên chuyển ngay

Ghi chú

Kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2018, phpMyAdmin không còn được hỗ trợ. Thay vào đó, hãy sử dụng MySQL Workbench. Là kết quả của việc nâng cấp PHP lên 7. 1, bạn có thể không truy cập được phpMyAdmin. Để khắc phục tạm thời, hãy sử dụng tệp

$ cd /usr/share/phpmyadmin/
0 của bạn để buộc trang web của bạn tải bằng PHP 5. 6. Bản sửa lỗi này sẽ chỉ hoạt động cho đến PHP 5. 6 bị xóa khỏi Webserve vào ngày 17 tháng 12 năm 2018

Dưới đây là hướng dẫn nâng cấp lên phiên bản phpMyAdmin hiện tại (3. 3. 3) trên Webserve từ phiên bản cũ hơn hiện có. Quá trình nâng cấp sẽ

 • Đổi tên thư mục
  $ cd /usr/share/phpmyadmin/
  
  1 hiện có thành
  $ cd /usr/share/phpmyadmin/
  
  2 trước khi tạo thư mục mới với phiên bản nâng cấp. Điều này cho phép bạn trở lại phiên bản trước nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào sau khi nâng cấp
 • Sao chép tệp
  $ cd /usr/share/phpmyadmin/
  
  0 hiện có được sử dụng để hạn chế quyền truy cập vào ứng dụng phpMyAdmin vào thư mục có phiên bản nâng cấp để xác thực cho ứng dụng sẽ không thay đổi
 • Sao chép ba khối kết nối đầu tiên trong tệp
  $ cd /usr/share/phpmyadmin/
  
  4 sang tệp
  $ cd /usr/share/phpmyadmin/
  
  5 mới;
 • Tạo một thư mục phpMyAdmin mới (tên là
  $ cd /usr/share/phpmyadmin/
  
  7) với phiên bản nâng cấp của ứng dụng
 • Tạo một liên kết tượng trưng cho thư mục mới này (có tên là
  $ cd /usr/share/phpmyadmin/
  
  1) để URL được sử dụng để truy cập ứng dụng sẽ không thay đổi;

Để nâng cấp phiên bản phpMyAdmin

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng ứng dụng SSH như ARCHIVED. PuTTY
 2. Di chuyển vào thư mục chứa thư mục
  $ cd /usr/share/phpmyadmin/
  
  1 của bạn. Ví dụ: nếu bạn có một thư mục
  $ cd /usr/share/phpmyadmin/
  
  1 bên trong thư mục
  $ cd /usr/share/phpmyadmin/
  
  11 của mình, bạn sẽ chuyển vào thư mục
  $ cd /usr/share/phpmyadmin/
  
  11 bằng cách nhập
  $ cd /usr/share/phpmyadmin/
  
  13
 3. Để cài đặt phiên bản mới nhất của phpMyAdmin có sẵn trên Webserve, hãy nhập
  $ cd /usr/share/phpmyadmin/
  
  14

Lệnh trên khi chạy trong thư mục không có thư mục

$ cd /usr/share/phpmyadmin/
1 sẽ dẫn đến cài đặt phpMyAdmin hoàn toàn mới. Đối với cài đặt mới, tệp
$ cd /usr/share/phpmyadmin/
5 sẽ trống và tệp
$ cd /usr/share/phpmyadmin/
0 mới sẽ được cài đặt. Điều này sẽ hạn chế quyền truy cập chỉ vào tên tài khoản. Các khối đã được nhận xét bắt đầu bằng
$ cd /usr/share/phpmyadmin/
18. Để sử dụng các khối này, sau khi bạn đã thêm thông tin kết nối, hãy xóa
$ cd /usr/share/phpmyadmin/
18 ở đầu mỗi dòng để thiết lập kết nối

Làm cách nào để thay đổi phiên bản PHP được sử dụng bởi phpMyAdmin?

Không thể thay đổi phiên bản PHP được sử dụng với phpMyAdmin trừ khi bạn cài đặt phpMyAdmin theo cách thủ công trên tài khoản , vì phiên bản này tương ứng với phiên bản nội bộ của PHP được sử dụng với cPanel.

Cách cấu hình phpMyAdmin trong MySQL?

Sử dụng phpMyAdmin Phiên bản 3. 5. Duyệt qua URL phpMyAdmin của bạn bằng Trình duyệt web trên Internet và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập người dùng root hoặc dba của bạn như được hiển thị. Trong trường tạo cơ sở dữ liệu, hãy nhập tên cho cơ sở dữ liệu của bạn. Rời khỏi hộp thả xuống đối chiếu nếu bạn muốn sử dụng đối chiếu lược đồ MySQL mặc định. Nhấp vào Tạo.

phpMyAdmin để làm gì?

phpMyAdmin là một công cụ phần mềm miễn phí được viết bằng PHP nhằm để xử lý việc quản trị máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL hoặc MariaDB . Bạn có thể sử dụng phpMyAdmin để thực hiện hầu hết các tác vụ quản trị, bao gồm tạo cơ sở dữ liệu, chạy truy vấn và thêm tài khoản người dùng.