like a landmine là gì - Nghĩa của từ like a landmine

like a landmine có nghĩa là

N. Cụm từ có nghĩa là một người (nam) sẽ phát nổ khi tiếp xúc.Có nghĩa là người đó sẽ sớm xuất tinh với một cô gái, nếu người nói là một trinh nữ, hoặc cô gái đang hút thuốc nóng.

Thí dụ

. Luke: Điều đó có nghĩa là gì? Jordan: Tôi có thể bùng nổ khi tôi cố gắng quan hệ tình dục lần đầu tiên với một cô gái.