lisa love là gì - Nghĩa của từ lisa love

lisa love có nghĩa là

Một nữ thần.Một người phụ nữ tuyệt vời nếu bạn đã từng đến gặp cô ấy.

Thí dụ

Bạn có gặp Lisa Love

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết lisa love là gì - Nghĩa của từ lisa love