mah baby là gì - Nghĩa của từ mah baby

mah baby có nghĩa là

Một người phụ nữ 95% đàn ông không muốn có một đứa trẻ với

Ví dụ

nơi một bao cao su con tôi Mah nói với tôi rằng cô ấy đã trên thuốc Cô ấy ... nói dối tệ hơn Obama đã làm

mah baby có nghĩa là

Cô gái của những giấc mơ của bạn hoặc tốt hơn nữa tình yêu của cuộc sống của bạn anh chàng của tôi

Ví dụ

nơi một bao cao su con tôi Mah nói với tôi rằng cô ấy đã trên thuốc Cô ấy ... nói dối tệ hơn Obama đã làm

mah baby có nghĩa là

Cô gái của những giấc mơ của bạn hoặc tốt hơn nữa tình yêu của cuộc sống của bạn anh chàng của tôi

Ví dụ

nơi một bao cao su con tôi Mah nói với tôi rằng cô ấy đã trên thuốc Cô ấy ... nói dối tệ hơn Obama đã làm

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết mah baby là gì - Nghĩa của từ mah baby