merkage basin là gì - Nghĩa của từ merkage basin

merkage basin có nghĩa là

Một khu vực rộng lớn thoát khỏi Merkage trong một khu vực được đặt nhất định, cuối cùng tạo thành một bán kính tập hợp trong đó người ta tích lũy một lượng chiến thắng thảm khốc, đủ cao để tạo ra lưu vực Merkage.Do đó, cho một người có khả năng tuyên bố "ủng hộ" của mình "

Thí dụ

"Oi Joe, Tôi nghĩ Tôi đã tạo ra một lưu vực Merkage!"

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết merkage basin là gì - Nghĩa của từ merkage basin