Một lượng hơi nước ở 100 độ C có áp suất 1 atm ở trong một bình kín làm nóng bình đến 150 độ C

Đề bài

Một lượng hơi nước có nhiệt độ \({100^0}C\) và áp suất \({p_{100}} = 1atm\) ở trong bình kín . Làm nóng bình và khí đến nhiệt độ \({150^0}C\) thì áp suất khí trong bình bằng bao nhiêu? Thành lập công thức cho áp suất của khí ở nhiệt độ t (Xen-xi-út) bất kì theo  \({p_{100}}\) .

Lời giải chi tiết

-Trạng thái thứ nhất của khí :

\(\eqalign{& {V_1};{t_1} = {100^0}C \cr 

& \Rightarrow {T_1} = 373K;{p_1} = {p_{100}} = 1atm \cr} \)

Bình là kín ;coi dãn nở của bình không đánh kể thì ở trạng thái thứ hai có

\(\eqalign{& {V_2} = {V_1};{t_2} = {150^0}C \Rightarrow {T_2} = 423K;{p_2}? \cr 

& {p_2} = {{{T_2}} \over {{T_1}}}.{p_1} = {{423} \over {373}}.1 = 1,134(atm) \cr} \)

- Ở trạng thái nào đó có \(V = {V_1};t;p\) thì công thức tính áp suất ở trạng thái đó theo áp suất ở \({100^0}C\) là :

\(p = {{t + 273} \over {373}}.{p_1}.\)

Loigiaihay.com

Một lượng hơi nước ở 1000C có áp suất 1 atm ở trong một bình kín. Làm nóng bình đến 1500C đẳng tích thì áp suất của khối?

Một lượng hơi nước ở 100oC có áp suất 1 atm ở trong một bình kín. Làm nóng bình đến 150oC đẳng tích thì áp suất của khối khí trong bình sẽ là

A. 2,75 atm.

B. 1,13 atm.

C. 4,75 atm.

D.

5,2 atm.


Bài 4 (trang 230 sgk Vật Lý 10 nâng cao)

Một lượng hơi nước có nhiệt độ 100oC và áp suất p100 = 1 atm ở trong bình kín. Làm nóng bình và khí đến nhiệt độ 150oC thì áp suất khí trong bình bằng bao nhiêu? Thành lập công thức cho áp suất của khí ở nhiệt độ t (Xen-xi-út) bất kì theo p100.

Lời giải:

- Trạng thái 1 của khí:

V1; t1 =100oC ⇒ T1 = 373K; p1 = p100 = 1atm.

Vì bình kín; coi dãn nở của bình không đáng kể nên ở trạng thái 2 có:

V2 = V1; p2; t2 = 150oC ⇒ T2 = 423K;

Quá trình biến đổi là đẳng tích nên:

Một lượng hơi nước ở 100 độ C có áp suất 1 atm ở trong một bình kín làm nóng bình đến 150 độ C

- Xét trạng thái bất kỳ của khí trong bình có: áp suất p, thể tích V = V1, nhiệt độ T = t + 273 (K)

Thiết lập công thức:

Một lượng hơi nước ở 100 độ C có áp suất 1 atm ở trong một bình kín làm nóng bình đến 150 độ C

Tham khảo toàn bộ: Giải bài tập Vật lý 10 nâng cao

  • Một lượng hơi nước ở 100 độ C có áp suất 1 atm ở trong một bình kín làm nóng bình đến 150 độ C
    Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Bài 4 (trang 230 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Một lượng hơi nước có nhiệt độ 100oC và áp suất p100 = 1 atm ở trong bình kín. Làm nóng bình và khí đến nhiệt độ 150oC thì áp suất khí trong bình bằng bao nhiêu? Thành lập công thức cho áp suất của khí ở nhiệt độ t (Xen-xi-út) bất kì theo p100.

Lời giải:

Quảng cáo

- Trạng thái thứ nhất của khí:

V1; t1 =100oC ⇒ T1 = 373K; p1 = p100 = 1atm.

Bình là kín; coi dãn nở của bình không đáng kể thì ở trạng thái thứ hai có:

V2 = V1; p2; t2 = 150oC ⇒ T2 = 423K;

Quá trình biến đổi là đẳng tích nên:

- Xét trạng thái bất kỳ của khí trong bình có: áp suất p, thể tích V = V1, nhiệt độ T = t + 273 (K)

Ta có:

Quảng cáo

Các bài giải Lý 10 nâng cao bài 46 chương 6 khác:

Trả lời câu hỏi C giữa bài

Trả lời Câu hỏi (trang 229)

Giải Bài tập (trang 230)

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Một lượng hơi nước ở 100 độ C có áp suất 1 atm ở trong một bình kín làm nóng bình đến 150 độ C
    Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!

Một lượng hơi nước ở 100 độ C có áp suất 1 atm ở trong một bình kín làm nóng bình đến 150 độ C

Một lượng hơi nước ở 100 độ C có áp suất 1 atm ở trong một bình kín làm nóng bình đến 150 độ C

Một lượng hơi nước ở 100 độ C có áp suất 1 atm ở trong một bình kín làm nóng bình đến 150 độ C

Một lượng hơi nước ở 100 độ C có áp suất 1 atm ở trong một bình kín làm nóng bình đến 150 độ C

Một lượng hơi nước ở 100 độ C có áp suất 1 atm ở trong một bình kín làm nóng bình đến 150 độ C

Một lượng hơi nước ở 100 độ C có áp suất 1 atm ở trong một bình kín làm nóng bình đến 150 độ C

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Một lượng hơi nước ở 100 độ C có áp suất 1 atm ở trong một bình kín làm nóng bình đến 150 độ C

Một lượng hơi nước ở 100 độ C có áp suất 1 atm ở trong một bình kín làm nóng bình đến 150 độ C

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

bai-46-dinh-luat-sac-lo-nhiet-do-tuyet-do.jsp

Bài 4 (trang 230 sgk Vật Lý 10 nâng cao): Một lượng hơi nước có nhiệt độ 100oC và áp suất p100 = 1 atm ở trong bình kín. Làm nóng bình và khí đến nhiệt độ 150oC thì áp suất khí trong bình bằng bao nhiêu? Thành lập công thức cho áp suất của khí ở nhiệt độ t (Xen-xi-út) bất kì theo p100.

Lời giải:

- Trạng thái thứ nhất của khí:

V1; t1 =100oC ⇒ T1 = 373K; p1 = p100 = 1atm.

Bình là kín; coi dãn nở của bình không đáng kể thì ở trạng thái thứ hai có:

V2 = V1; p2; t2 = 150oC ⇒ T2 = 423K;

Quá trình biến đổi là đẳng tích nên:

- Xét trạng thái bất kỳ của khí trong bình có: áp suất p, thể tích V = V1, nhiệt độ T = t + 273 (K)

Ta có:

một lượng hơi nước ở 100 độ C có áp suất 1 atm ở trong 1 bình kín làm nóng bình đến 150 độ C đẳng tích thì áp suất cuare khối khí trong bình sẽ 

A. 2,75 atm   B. 1,13 atm  C. 4,75 atm  D. 5,2 atm

Các câu hỏi tương tự

A. 2 g và 22,4 m3

B.4 g và 11,2 l 

C. 2 g và 11,2 dm3

D. 4 g và22,4 dm3

Một lượng khí ở nhiệt độ 18 ° C có thể tích 1 m 3  và áp suất 1 atm. Người ta nén đẳng nhiệt khí tới áp suất 3,5 atm. Tính thể tích khí nén.

A. 2,86  m 3         B. 3,5  m 3        C. 0,286  m 3        D. 0,35  m 3

A. 0,25m3

B. 1 m3

C. 0,75m3

D. 2,5m3

Người ta điều chế khí hiđrô và chứa vào một bình lớn dưới áp suất 1 atm, ở nhiệt độ 20 ° C. Tính thể tích khí phải lấy từ bình lớn ra để nạp vào một bình nhỏ thể tích 20 lít dưới áp suất 25 atm. Coi nhiệt độ không đổi.

Một bình chứa một lượng khí ở nhiệt độ 27 ° C và áp suất 40 atm. Nếu giảm nhiệt độ xuống tới 12C và để một nửa lượng khí thoát ra ngoài thì áp suất khí còn lại trong bình sẽ bằng bao nhiêu ?