nevuh been wit a baddie là gì - Nghĩa của từ nevuh been wit a baddie

nevuh been wit a baddie có nghĩa là

Một thuật ngữ xác định một người có thực sự chưa bao giờ với baddie.

Thí dụ

Chào anh bạn!Tôi nevuh đã dí dỏm một baddie, cô ấy bình tĩnh nên tôi thêm cô ấy vào kiểm đếm.