Ngành kinh doanh xuất nhập khẩu tiếng Anh la gì

Ngành xuất nhập khẩu: export industry /ˈekspɔːrt//ˈɪndəstri/.

Ngành kinh doanh xuất nhập khẩu tiếng Anh la gì

Thông báo:Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0902 516 288 cô Mai >> Chi tiết

Ngành kinh doanh xuất nhập khẩu tiếng Anh la gì

Ngành xuất nhập khẩubao gồm những vị trí công việc cơ bản sau:

Nhân viên mua hàng (Purchasing Official).

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu (Sales XNK).

Nhân viên chứng từ - dịch vụ khách hàng (CS).

Nhân viên hiện trường (Ops).

Nhân viên phòng thanh toán quốc tế tại ngân hàng.

Nhân viên tại văn phòng đại diện của các công ty đa quốc gia.

Các công việc chính của các nhân viên ngành xuất nhập khẩu nói chung là:

Thực hiện các hoạt động giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng và nhà cung cấp.

Hoàn tất các thủ tục và chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa.

Kết hợp cùng với kế toán, thực hiện các hoạt động mở L/C, làm các bảo lãnh ngân hàng.

Tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu, hồ sơ hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu với số lượng thực tế tại cửa khẩu trong quá trình làm hồ sơ thông quan hàng hóa.

Quản lý, theo dõi các đơn hàng, hợp đồng.

Phối hợp với các bộ phận có liên quan để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng cũng như nhận hàng.

Thực hiện việc tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường xuất khẩu theo chiến lược công ty đã đề ra.

Thường xuyên liên lạc, chăm sóc và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và nhà cung cấp, thu thập và đánh giá thông tin phản hồi từ khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh.

Tham mưu cho trưởng phòng kinh doanh chiến lược kinh doanh xuất nhập khẩu đồng thời lập báo cáo nội bộ và báo cáo với các cơ quan nhà nước có liên quan.

Bài viết ngành xuất nhập khẩu tiếng Anh làgì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Ngành kinh doanh xuất nhập khẩu tiếng Anh la gì