Ngày khai giảng năm học mới 2024

NOGEL WOMPER ĐĂNG KÝ LỰA CHỌN LỰA CHỌN LỰA CHỌN MANUMANFTAR Lặp lại 2023

Hoạt động ban đầu của học sinh mới

NoActivityDate1Thông tin & Giới thiệu về ITS (IPITS)23 tháng 8 năm 2023
2Xây dựng đội ngũ và phát triển bản thân Hướng ngoại*Dự kiến

Đăng ký quản lý sinh viên cũ

Không có hoạt độngNgày 1 Thanh toán học phí cho học sinh cũ 20 tháng 7 - 23 tháng 8 năm 20232 Hạn nộp hồ sơ đại học có hiệu lực 10 tháng 8 năm 20233 Thanh toán học phí cho những học sinh trượt tốt nghiệp 10-23 tháng 8 năm 2023

Đăng ký học tập (Điền vào FRS và Ủy thác)

NoActivityDate 1 Triển khai FRS trực tuyến & giám hộ học sinh 21-24 tháng 8 năm 20232 Triển khai FRS trực tuyến cho các khóa học chung 21-25 tháng 8 năm 2023

Bài giảng

NoActivityDate1Thời gian giảng dạy và đánh giá28 tháng 8 năm 2023 - 15 tháng 12 năm 20232Hạn chót thay đổi khóa học 15 tháng 9 năm 20233Hạn nộp đơn nghỉ học tạm thời (Nghỉ học)23 tháng 9 năm 20234Hạn chót hủy khóa học3 tháng 11 năm 20235Điền vào bảng câu hỏi Chỉ số thành tích giảng viên27 tháng 11 - 15 tháng 12 năm 2023

Tư pháp và Tốt nghiệp

NoActivityDate1Đánh giá của khoa (Tốt nghiệp lần thứ 128)2-3 tháng 8 năm 20232 Phán quyết của Viện (Tốt nghiệp lần thứ 128)4 tháng 8 năm 20233 Lễ tốt nghiệp lần thứ 128 lần thứ nhất 16-17 tháng 9 năm 20234 Tốt nghiệp lần thứ 128 lần thứ hai 23-24 tháng 9 năm 20235 Khánh thành Kỹ sư sau đại học PPI 2022 Học kỳ chẵn 2022/2023 Ngày 14 tháng 10

Ngày học Ngày định hướng cho sinh viên mới/ Giới thiệu G6 & G118 Tháng 8 năm 2022 Học kỳ 1 – Q110 Tháng 8 năm 2022 đến 7 tháng 10 năm 2022 Học kỳ 1 – Q217 Tháng 10 năm 2022 đến 16 tháng 12 năm 2022 Học kỳ 2 – Q39 Tháng 1 năm 2023 đến 24 tháng 3 năm 2023 Học kỳ 2 – Q43 Tháng 4 năm 2023 đến 14 tháng sáu 2023

Ngày Học Đóng Cửa

Tháng 8 Ngày lễ Quốc khánh 9 tháng 8 năm 2022 Tháng 9 Ngày phát triển chuyên môn của giáo viên (Ngày học sinh nghỉ học) 9 tháng 9 năm 2022 Ngày học sinh nghỉ học tháng 10 (Hội nghị phụ huynh giáo viên) 6 tháng 10 năm 2022 đến 7 tháng 10 năm 2022 Ngày nghỉ học 10 tháng 10 năm 2022 đến 16 tháng 10 năm 2022 Ngày lễ Diwali 24 tháng 10 năm 2022 Tháng 11 Ngày Phát triển Chuyên môn của Giáo viên (Ngày Học sinh nghỉ học) Ngày 14 tháng 11 năm 2022 Tháng 12 Kỳ nghỉ học Ngày 19 tháng 12 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 Ngày nghỉ học Tháng 1 Ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 8 tháng 1 năm 2023 Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 23 tháng 1 năm 2023 đến ngày 24 tháng 1 năm 2023 Tháng 2 Ngày Phát triển Chuyên môn Giáo viên (Ngày Học sinh nghỉ học) Ngày 10 tháng 2 năm 2023 THÁNG 3 Kỳ nghỉ học 27 tháng 4 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2023 Lễ Eid Al-Fitr22 tháng 4 năm 2023 Ngày lễ Lao động tháng 5 Ngày 1 tháng 5 năm 2023 Ngày phát triển chuyên môn của giáo viên (Ngày nghỉ của học sinh) 2 tháng 5 năm 2023 Tháng 6 Ngày lễ Vesak 2 tháng 6 năm 2023 Kỳ nghỉ hè 14 tháng 6 năm 2023

Ngày khai giảng năm học mới 2024

Ngày học Ngày định hướng sinh viên mới/ Giới thiệu G6 & G118 Tháng 8 năm 2023 Học kỳ 1 – Q110 Tháng 8 năm 2023 đến 6 tháng 10 năm 2023 Học kỳ 1 – Q216 Tháng 10 năm 2023 đến 15 tháng 12 năm 2023 Học kỳ 2 – Q38 Tháng 1 năm 2024 đến 22 tháng 3 năm 2024 Học kỳ 2 – Q42 Tháng 4 năm 2024 đến 12 tháng sáu 2024

Ngày Học Đóng Cửa

Tháng 8 Ngày lễ Quốc khánh 9 tháng 8 năm 2023 Tháng 9 Ngày phát triển chuyên môn của giáo viên (Ngày học sinh rảnh rỗi) 8 tháng 9 năm 2022 Ngày 5 tháng 10 năm 2022 Hội nghị phụ huynh giáo viên đến ngày 6 tháng 10 năm 2022 Ngày nghỉ học 9 tháng 10 năm 2022 đến 15 tháng 10 năm 2022 Tháng 11 Deepavali (Nghỉ lễ) 12 tháng 11 năm 2022 Deepavali ( Kỳ nghỉ luân phiên) 13 tháng 11 năm 2022 Ngày phát triển chuyên môn của giáo viên (Ngày không đi học) Ngày 14 tháng 11 năm 2022 Kỳ nghỉ học tháng 12 Ngày 18 tháng 12 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 Ngày nghỉ học tháng 1 Ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 7 tháng 1 năm 2024 Ngày phát triển chuyên môn giáo viên tháng 2 ( Ngày Nghỉ học) Ngày 9 tháng 2 năm 2024 Tết Nguyên Đán Ngày 10 tháng 2 năm 2024 đến ngày 12 tháng 2 năm 2024 THÁNG 3 Hội nghị Phụ huynh Giáo viên Ngày 21 tháng 3 năm 2024 đến ngày 22 tháng 3 Trường nghỉ Lễ 25 tháng 3 năm 2024 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024 Ngày Phát triển Chuyên môn của Giáo viên Tháng 4 (Ngày Nghỉ học ) Ngày 1 tháng 4 năm 2024 Ngày lễ Eid al-Fitr Ngày 10 tháng 4 năm 2024 Ngày lao động tháng 5 (Ngày lễ quốc gia) Ngày 1 tháng 5 năm 2024 Ngày Waisak (Ngày nghỉ lễ) Ngày 23 tháng 5 năm 2024 Ngày phát triển chuyên môn của giáo viên tháng 6 (Ngày không phải S)

Ngày khai giảng năm học mới 2024

Bản quyền © 2013 – 2020 XCL World Academy Education
Đã đăng ký Bản quyền

Ngày khai giảng năm học mới 2024

Ngày khai giảng năm học mới 2024

số đăng ký CPE. 200803726H, ngày 19 tháng 3 năm 2021 đến ngày 18 tháng 3 năm 2025

Ngày khai giảng năm học mới 2024

Mã CEEB. 687248

Ngày khai giảng năm học mới 2024

ĐỨNG ĐẦU

Tiền thân là Học viện Thế giới GEMS (Singapore)

đương dân trực tiêp

  • Cổng thông tin phụ huynh
  • Trị giá
  • Thu nhận
  • Ngày có hiệu lực
  • Sự nghiệp
  • Chính sách trường học
  • Tài nguyên chấp nhận

Liên hệ

Học viện Thế giới XCL
2 đường Yishun 42
Singapore 768039

TRA CỨU ĐĂNG KÝ. +65 6230 4230
CÂU HỎI CHUNG. +65 6808 7321
E-MAIL. ĐĂNG KÝ@XWA. giáo dục. SG

  • Các điều khoản và điều kiện
  • Chính sách bảo mật

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm người dùng. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với tất cả các cookie theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi

Khi nào năm học mới 2023 2024 bắt đầu?

1. ngày 1 tháng 1 năm 2023. Quốc khánh năm mới 2023 sau Công nguyên. 2. 2 tháng 1 năm 2023 . Ngày tựu trường đầu học kỳ chẵn năm học 2023.

Sinh năm 2023 sinh tháng mấy?

2. Lịch học 2023 Học kỳ 2 hoặc Học kỳ chẵn. Tạm thời cho học kỳ 2 hoặc năm học mới 2023, sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm 2023 và kết thúc vào tháng 7 năm 2023. Vì vậy, khi hỏi bao giờ lớp 12 tốt nghiệp vào năm 2023, câu trả lời là vào tháng tháng 6 .

Khi nào là kỳ thi trung học cơ sở năm 2023?

Đối với cấp độ SMP/SDLB vào 2-9 tháng 5 năm 2023 với các kỳ thi tiếp theo từ ngày 10-12 tháng 5 năm 2023. Đối với cấp độ SMA/SMALB vào ngày 3-12 tháng 4 năm 2023 với các kỳ thi tiếp theo vào ngày 17-19 tháng 4 năm 2023.