nothing but life support for a pussy là gì - Nghĩa của từ nothing but life support for a pussy

nothing but life support for a pussy có nghĩa là

Một thuật ngữ được sử dụng cho một người phụ nữ là con chó cái khổng lồ và /hoặc khối gà trống nữ hoàng.

Thí dụ

Quên nó cô ấy không có gì ngoài sự hỗ trợ cuộc sống cho một âm hộ.