Nước clo và khí clo ẩm đều có tính tẩy màu

Viết phương trình hóa học chứng tỏ khi sục khí  C l 2 vào nước, nước clo có tính tẩy màu

Clo tác dụng với nước một phần nhỏ theo PTHH sau :

Clo + H 2 O ↔ HCl + HClO

Hai sản phẩm tạo ra đều tan tốt trong nước tạo thành dung dịch. Ngoài ra, một phần lớn khí clo tan trong nước tạo thành dung dịch có màu vàng lục nhạt gọi là nước clo. Nước clo, đựng trong bình kín, dần dần bị mất màu theo thời gian, không bảo quản được lâu. Vận dụng những hiểu biết về chuyển dịch cân bằng hoá học, hãy giải thích hiện tượng trên

Dung dịch nước clo hay nước Gia–ven có tính tẩy màu vì có mặt

A. HClO hay NaClO là những chất có tính oxi hóa mạnh

B. HClO hay NaClO dễ tạo ra oxi

C. nguyên tố clo

D. HClO là một axit yếu và NaClO là muối của HClO

1. Clorua với muối hỗn hợp

3. Trong phòng thí nghiệm, điều chế nước Gia-ven bằng cách cho clo tác dụng với nước ở nhiệt độ thường

5. Nước Gia-ven có tính tẩy màu và sát trùng, dùng để tẩy trắng vải, sợi, giấy

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là:

A. 3                           

B. 1                           

C. 4                           

D. 2

Đáp án đúng là: C

Cl2+ H2O

Nước clo và khí clo ẩm đều có tính tẩy màu
HCl + HClO

Axit hipoclorơ (

Nước clo và khí clo ẩm đều có tính tẩy màu
) có tính oxi hóa rất mạnh, nó phá hủy các chất màu, vì thế clo ẩm có tác dụng tẩy màu.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

3) 

Clo ẩm có tính tẩy màu do clo tác dụng với nước sinh ra HClO. HClO là axit yếu nhưng có tính oxh mạnh do nó phân huỷ tạo ra O nguyên tử. Nước clo có tính tẩy màu do nó là hỗn hợp dd chứa Cl2, HCl, HClO. Để lâu, HClO hoàn toàn phân huỷ thành HCl và O, các O nguyên tử liên kết thành phân tử O2 bay đi nên mất tính tẩy màu. 

4) 

Quỳ ẩm khi tiếp xúc với khí clo, ban đầu axit làm đổi màu quỳ tím thanh đỏ. Sau đó O nguyên tử tẩy màu quỳ tím nên quỳ mất màu, thành màu trắng. 

Nước clo hoặc khí clo ẩm có tính tẩy màu (tẩy trắng) vì nguyên nhân là

A. clo tác dụng với nước tạo ra HCl có tính tẩy màu.

B. nước clo chứa HClO có tính oxi hóa mạnh, nên có tính tẩy màu.

C. clo có tính hấp thụ màu.

D. tất cả đều đúng.

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Xem thêm

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

  • Ngoài việc cung cấp gỗ quý, rừng còn có tác dụng gì cho môi trường sống của con người.

  • Đối với chất thải công nghiệp và sinh hoạt, Luật bảo vệ môi trường quy định:

  • Bảo vệ thiên nhiên hoang dã cần ngăn chặn những hành động nào dưới đây.

  • Giữ gìn thiên nhiên hoang dã là:

  • Tài nguyên nào sau đây thuộc tài nguyên tái sinh:

  • Muốn thực hiện quan hệ hợp tác giữa các quốc gia trong các lĩnh vực cần có:

  • Bảo vệ chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ là nội dung cơ bản của pháp luật về:

  • Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý của ai sau đây?

  • Ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội được pháp luật quy định trong luật nào dưới đây:

  • Đâu không phải là nội dung của pháp luật về phát triển bền vững của xã hội?

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Nước clo và khí clo ẩm đều có tính tẩy màu