orthy là gì - Nghĩa của từ orthy

orthy có nghĩa là

Một con thú tuyệt đối của một người, là xé toạccơ bắp là chết tiệt.Có thể đánh bại bất cứ ai trong một cuộc chiến.Hầu hết các chàng trai muốn trở thành anh ta.

Ví dụ

Ồ đó orthy rất nóng Tôi ước tôi có thể là một orthy

orthy có nghĩa là

một thiên thần

Ví dụ

Ồ đó orthy rất nóng

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết orthy là gì - Nghĩa của từ orthy