Photpho tác dụng với đây chất nào sau đây

Chọn A

P tác dụng được với cả 6 chất trên.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 40

Chọn AP tác dụng được với cả 6 chất trên.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Photpho có mấy dạng thù hình quan trọng nhất:

Xem đáp án » 18/06/2021 3,013

Trong công nghiệp, photpho được điều chế từ phản ứng nung hỗn hợp các chất nào sau đây ?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,487

Magie photphua có công thức là:

Xem đáp án » 18/06/2021 1,110

Phát biểu nào sau đây là sai ?

Xem đáp án » 18/06/2021 942

Tìm phương trình hóa học viết sai.

Xem đáp án » 18/06/2021 715

Đốt cháy một lượng photpho (có khối lượng lớn hơn 2,48 gam) bằng oxi dư, lấy sản phẩm cho vào 75 gam dung dịch NaOH 8% rồi làm khô thu được m gam cặn khan X, trong đó có 7,1 gam Na2HPO4. Giá trị của m là

Xem đáp án » 18/06/2021 542

Khi cho clo dư qua photpho nóng chảy, sẽ thu được sản phẩm nào sau đây:

Xem đáp án » 18/06/2021 497

Trong bình kín chứa 2,24 lít khí Cl2 (đktc). Cho a gam P vào bình rồi nung nóng thu được 2 muối PCl3 và PCl5 có tỉ lệ mol 1 : 2 . Hạ nhiệt độ trong bình về 0°C, áp suất khí trong bình giảm còn 0,35 atm. Giá trị của a là

Xem đáp án » 18/06/2021 424

Nhận định nào sau đây đúng:

Xem đáp án » 18/06/2021 261

Hai khoáng vật chính của photpho là:

Xem đáp án » 18/06/2021 251

Trong các nhận định sau nhận định nào đúng:

Xem đáp án » 18/06/2021 242

Nung 1000gam loại quặng photphorit chứa Ca3PO42 hàm lượng 77,5% với C và SiO2 đều lấy dư ở 1000oC. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%. Khối lượng P thu được là

Xem đáp án » 18/06/2021 237

Thành phần chính của quặng apatit là

Xem đáp án » 18/06/2021 213

Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho trong oxi dư. Cho sản phảm tạo thành tác dụng vừa đủ với m gam dung dịch NaOH 32,0% chỉ tạo ra muối Na2HPO4. Gía trị của m là: 

Xem đáp án » 18/06/2021 118

Photpho tác dụng với chất nào sau đây?


A.

B.

C.

D.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Photpho tác dụng với đây chất nào sau đây