pulled a quick one là gì - Nghĩa của từ pulled a quick one

pulled a quick one có nghĩa là

Khi ai đó cố gắng hôn bạn hoặc thực hiện một động thái trên bạn trong một tức thì.

Thí dụ

"Khi tôi ôm anh ấy tạm biệt, anh ấy kéo nhanh một người vào tôi."

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết pulled a quick one là gì - Nghĩa của từ pulled a quick one