rumford fireplace là gì - Nghĩa của từ rumford fireplace

rumford fireplace có nghĩa là

đếm rumford, một nhà vật lý và nhà phát minh cho người mà lò sưởi rumford được đặt tên, thiết kế những gì được coi là những gì được coi làlà lò sưởi hiệu quả nhất mọi thời đại.Thiết kế của ông đã được coi là tiểu bang nghệ thuật trên toàn thế giới kể từ năm 1790.

ví dụ

kev, chuyện gì đã xảy ra với con gà đó đêm quatại après trượt tuyết? Anh chàng, chúng tôi trở về vị trí của tôi và cô ấy nói với tôi là một trinh nữ và tôi nghĩ, "không lâu đâu."Sau đó, tôi dành cả đêm phá đường trước lò sưởi rumford.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết rumford fireplace là gì - Nghĩa của từ rumford fireplace