serous là gì - Nghĩa của từ serous

serous có nghĩa là

Tiếng lóng thuật ngữ cho nghiêm trọng

Ví dụ

Tôi đã chết serous ngay bây giờ.