shoob là gì - Nghĩa của từ shoob

shoob có nghĩa là

Một mịn, giống như đám mây con chó như samoyed.

Ví dụ

Tôi đã thấy một shoob thực sự dễ thương tại công viên!

shoob có nghĩa là

Đảng / đi đến một bên / có một bữa tiệc

Ví dụ

Tôi đã thấy một shoob thực sự dễ thương tại công viên! Đảng / đi đến một bên / có một bữa tiệc "Yo Bruv bạn có đi 2 shoobs của Menzies không?"

"Cuz rằng shoobs đêm qua là sik ting!"

"Blud đến với Menzies's Shoob Ting!"

shoob có nghĩa là

to go to a shoobs is to go to a party

Ví dụ

Tôi đã thấy một shoob thực sự dễ thương tại công viên!

shoob có nghĩa là

Đảng / đi đến một bên / có một bữa tiệc "Yo Bruv bạn có đi 2 shoobs của Menzies không?"

"Cuz rằng shoobs đêm qua là sik ting!"

"Blud đến với Menzies's Shoob Ting!"

Ví dụ

Tôi đã thấy một shoob thực sự dễ thương tại công viên!

shoob có nghĩa là

Đảng / đi đến một bên / có một bữa tiệc

Ví dụ

"Yo Bruv bạn có đi 2 shoobs của Menzies không?"

shoob có nghĩa là


"Cuz rằng shoobs đêm qua là sik ting!"

"Blud đến với Menzies's Shoob Ting!"

Ví dụ

You're a shoob because you suck

shoob có nghĩa là

The boob part of your shirt, the part of your shirt covering your boob. Applies mainly to females.

Ví dụ

Để đi đến một shoobs là đi đến một bữa tiệc

shoob có nghĩa là

Có một shoobs tối nay, bạn đi?

Ví dụ

danh từ. Một người nào đó sẽ/sẽ đi giày trên bãi biển.

Một khách du lịch hoặc bên ngoài.

shoob có nghĩa là

an abbrieviation of shoobies. it is faster to say, and therefore bash the shoobies.

Ví dụ

Ai đó có thể được gọi là một chiếc áo choàng ra khỏi bối cảnh của bãi biển, dựa trên giả định rằng người đó sẽ đi giày nếu họ ở trên bãi biển.

shoob có nghĩa là

A short girl who complains about everything and is really mean to nice people who try and help her

Ví dụ

Shoob bắt nguồn từ s-h-o-es o-n the b-ach