southern england là gì - Nghĩa của từ southern england

southern england có nghĩa là

Một nơi đầy hào hoa lồn nghĩ rằng họ tốt hơn tất cả mọi người và có dấu lạ.Họ cũng uống một nửa pint.

Ví dụ

Con người từ miền nam nước Anh là pussies