Sự giống nhau giữa Vương quốc Hồi giáo deli và Vương quốc Mô-gôn là gì

Sự giống nhau giữa Vương quốc Hồi giáo Đê-li và Vương quốc Mô-gôn là gì?

B. Sùng bái Phật giáo và Hin-đu giáo.

C. Do người Hồi giáo gốc Mông Cổ lập nên.

D. Đều là những cư dân có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kì.

Xem lời giải

Sự giống nhau giữa Vương quốc hồi giáo Đê-li và vương quốc Mô-gôn là gì

22/10/2021 Lịch sử

Câu hỏi: 1 Sự giống nhau giữa Vương quốc hồi giáo Đê-li và vương quốc Mô-gôn là gì

A. Đều là vương triều của người nước ngoài.

B. Cùng theo đạo Hồi

C. Cùng theo đạo Phật.

D. Đều là những dân cư có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kì.

Đáp án A.

Giải thích: Vương quốc hồi giáo Đê li và vương quốc Mô gôn đều là vương triều của người nước ngoài đến thôn tính Ấn Độ. Vương quốc Hồi giáo Đê-li là người Thổ Nhĩ Kì theo đạo Hồi, còn Vương quốc Mô-gôn của người Mông Cổ theo Ấn Độ giáo.

Câu hỏi 2: Vương triều Mô Gôn; Vương triều Hồi giáo Đê-li; Vương triều Gup-ta llà vương triều thuộc quốc gia nào?

A. Trung Quốc

B. Ai Cập

C. Ấn Độ

D. Camphuchia.

Đáp án C.

Câu hỏi 3: Đâu là điểm tương đồng giữa vương triều Hồi giáo Đê-li và vương triều Mô-gôn ở Ấn Độ?

A. Đều là vương triều ngoại tộc.

B. Đều theo đạo Phật.

C. Đều đặt kinh đô ở Đê-li.

D. Đều bài trừ Hin-đu giáo.

Đáp án A.

Câu hỏi 4: Điểm chung của Vương triều Mô-gôn và Vương triều Hồi giáo Đê-li là

A. đều là hai vương triều ngoại tộc và theo Hồi giáo

B. đều cai trị Ấn Độ theo hướng Hồi giáo hóa

C. đều thuộc giai đoạn phát triển thịnh đạt nhất của chế độ phong kiến Ấn Độ

D. đều có những ông vua nổi tiếng bậc nhất của Ấn Độ

Đáp án A.

Giải thích: Vương triều Đê-li do người Hồi giáo gốc Trung Á tiến hành cuộc chinh chiến vào đất Ấn Độ.Vương triều Mô-gôn là do cháu nội vua Ti-mua Leng vốn cũng theo đạo Hồi nhưng tự nhận là dòng dõi Mông Cổ đã thực hiện đánh chiếm Đê-li.

Chia sẻ
  • Facebook
  • Twitter
  • Google +
  • LinkedIn

Sự giống nhau giữa Vương quốc Hồi giáo Đê-li và Vương quốc Mô- gôn là gì?

16/11/2020 1,770

Câu hỏi Đáp án và lời giải
Câu Hỏi:
Sự giống nhau giữa Vương quốc Hồi giáo Đê-li và Vương quốc Mô- gôn là gì?
A. Đều là vương triều của người nước ngoài. B. Cùng theo đạo Hồi C. Cùng theo đạo Phật. D. Đều là những dân cư có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kì.
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sử 7 bài 5: Ấn Độ thời phong kiến
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
- Vương quốc Hồi giáo Đê-li và Vương quốc Mô- gôn đều là vương triều của người nước ngoài đến thôn tính Ân Độ.
- Vương quốc Hồi giáo Đê-li là người Thổ Nhĩ Kì theo đạo Hồi, còn Vương quốc Mô- gôn của người Mông Cổ theo Ấn Độ giáo.

Giang (Tổng hợp)

Báo đáp án sai
Đang xử lý...

Cảm ơn Quý khách đã gửi thông báo.

Quý khách vui lòng thử lại sau.

Sự giống nhau giữa Vương quốc Hồi giáo Đê-li và Vư...

Câu hỏi: Sự giống nhau giữa Vương quốc Hồi giáo Đê-li và Vương quốc Mô- gôn là gì?

A. Đều là vương triều của người nước ngoài.

B. Cùng theo đạo Hồi

C. Cùng theo đạo Phật.

D. Đều là những dân cư có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kì.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Sử 7 bài 5: Ấn Độ thời phong kiến