Chủ đề: Abuse

Có 3 bài viết

narcissistic abuse là gì - Nghĩa của từ narcissistic abuse
narcissistic abuse là gì - Nghĩa của từ narcissistic abuse

narcissistic abuse có nghĩa làLạm dụng tự ái là một thuật ngữ được thực hiện bởi sự đồng cảm, những người không biết lòng tự ái là gì. Thuật ngữ ...

Heathens là gì
Heathens là gì

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ heathens, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong ...

middle child abuse là gì - Nghĩa của từ middle child abuse
middle child abuse là gì - Nghĩa của từ middle child abuse

middle child abuse có nghĩa làLạm dụng là kết quả của ghen tuông của một đứa trẻ giữa.Thông thường do vẻ ngoài tốt đẹp hơn của họ và trí thông minh cao ...