Chủ đề: Decrypt php password

Có 5,372 bài viết

Hướng dẫn what is the purpose of $_ php_self? - mục đích của $_ php_self là gì?
Hướng dẫn what is the purpose of $_ php_self? - mục đích của $_ php_self là gì?

Trong bài viết này cho thấy việc sử dụng biến PHP_elf và cách tránh khai thác PHP_elf.Biến PHP_Self là gì?PHP_Self là một biến trả về tập lệnh hiện tại được ...

Hướng dẫn xss php code - xss mã php
Hướng dẫn xss php code - xss mã php

XSS là gì?Cross Site Scripting (XSS) là một trong những tấn công phổ biến và dễ bị tấn công nhất mà tất cả các Tester có kinh nghiệm đều biết đến. Nó ...

Hướng dẫn echo table php - bảng tiếng vang php
Hướng dẫn echo table php - bảng tiếng vang php

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tạo database và table trong MySQL với PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập ...

Hướng dẫn explain the main features of client-side scripting in php - giải thích các tính năng chính của client-side scripting trong php
Hướng dẫn explain the main features of client-side scripting in php - giải thích các tính năng chính của client-side scripting trong php

Loại Internet nào sẽ là nếu các trang web được thiết kế chỉ là thông tin và liên kết đơn giản? Thật khó để tưởng tượng điều này trong những ngày này ...

Hướng dẫn what is the simplest way of looping through an array in php? - cách đơn giản nhất để lặp qua một mảng trong php là gì?
Hướng dẫn what is the simplest way of looping through an array in php? - cách đơn giản nhất để lặp qua một mảng trong php là gì?

PHP, giống như hầu hết các ngôn ngữ lập trình khác có nhiều cách để lặp qua các mảng. Những cách phổ biến nhất để làm điều đó thường là với một ...

Hướng dẫn zendphp - zendphp
Hướng dẫn zendphp - zendphp

Zend Framework được giới thiệu là một framework PHP phổ biến với hơn 570 triệu cài đặt. Tuy vậy, sau 3 năm code Laravel mình mới biết đến em nó Cùng mình tìm ...

Hướng dẫn class implements php - lớp thực hiện php
Hướng dẫn class implements php - lớp thực hiện php

Giao diện đối tượng cho phép bạn tạo mã chỉ định phương thức nào một lớp phải thực hiện, mà không phải xác định cách thực hiện các phương thức ...

Hướng dẫn learn php 8 using mysql, javascript, css3, and html5 pdf - học php 8 bằng mysql, javascript, css3 và html5 pdf
Hướng dẫn learn php 8 using mysql, javascript, css3, and html5 pdf - học php 8 bằng mysql, javascript, css3 và html5 pdf

Sách miễn phí 2020 năm, cuốn sách 2020 năm PDF, Sách PDF 2020 năm, 2020 năm pdf Tải xuống, 2020 năm PDF Tải xuống miễn phí, Sách JavaScript miễn phí, Sách JavaScript PDF, ...

Hướng dẫn php assessment linkedin answers 2022 - câu trả lời linkin đánh giá php 2022
Hướng dẫn php assessment linkedin answers 2022 - câu trả lời linkin đánh giá php 2022

PHPQ1. Đầu ra mã này là gì? 1 <?php 2 echo array_reduce([1, 2, 5, 10, 11], function ($carry, $item) { 3 return $carry += $item; 4 }); 5?>2 1 -1 một lỗi phân tích cú ...

Hướng dẫn object oriented exception handling in php - xử lý ngoại lệ hướng đối tượng trong php
Hướng dẫn object oriented exception handling in php - xử lý ngoại lệ hướng đối tượng trong php

Mục lụcMở rộng ngoại lệ PHP có một mô hình ngoại lệ tương tự như các ngôn ngữ lập trình khác. Một ngoại lệ có thể là throwN và bị bắt (catched) ...

Hướng dẫn php enum could not be converted to string - php enum không thể chuyển đổi thành chuỗi
Hướng dẫn php enum could not be converted to string - php enum không thể chuyển đổi thành chuỗi

Tôi tự hỏi tại sao không thể cung cấp triển khai __toString cho Enum.IDE nói rằng enum có thể không bao gồm __tostring. Tuy nhiên, đó là điều đầu tiên tôi nghĩ ...

Hướng dẫn how to access stdclass object array in php - cách truy cập mảng đối tượng stdclass trong php
Hướng dẫn how to access stdclass object array in php - cách truy cập mảng đối tượng stdclass trong php

Để truy cập thành viên mảng bạn sử dụng $array[KEY];Để truy cập thành viên đối tượng bạn sử dụng $obj->KEY;Để truy cập một thành viên đối tượng ...

Hướng dẫn what is factorial in php - giai thừa trong php là gì
Hướng dẫn what is factorial in php - giai thừa trong php là gì

GIỚI THIỆU VỀ THUỐC TRONG PHPTrước khi chúng ta bắt đầu học về giai thừa trong PHP, hãy để chúng tôi hiểu thuật ngữ. Lao động của một số là sản phẩm ...

Hướng dẫn wordpress crud plugin generator - trình tạo plugin wordpress crud
Hướng dẫn wordpress crud plugin generator - trình tạo plugin wordpress crud

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ học cách tạo plugin Operations CRUD trong WordPress.Hướng dẫn này sẽ trình bày một plugin WordPress có thể thực hiện các thao tác ...

Hướng dẫn how do i create a functions php file in wordpress? - Làm cách nào để tạo tệp php chức năng trong wordpress?
Hướng dẫn how do i create a functions php file in wordpress? - Làm cách nào để tạo tệp php chức năng trong wordpress?

Trong WordPress, Function.php hoặc tệp chức năng chủ đề là một mẫu được bao gồm trong các chủ đề WordPress. Nó hoạt động giống như một plugin cho trang web ...

Hướng dẫn how to fetch data from object in php - cách lấy dữ liệu từ đối tượng trong php
Hướng dẫn how to fetch data from object in php - cách lấy dữ liệu từ đối tượng trong php

Làm thế nào tôi có thể lấy user_nicename từ đối tượng này?BP_User Object ( [data] => stdClass Object ( [ID] => 1 [user_login] => ...

Hướng dẫn how to access xampp mysql from another computer - cách truy cập xampp mysql từ máy tính khác
Hướng dẫn how to access xampp mysql from another computer - cách truy cập xampp mysql từ máy tính khác

Tôi đang sử dụng XAMPP và Navicat để quản lý MySQL trên hai máy Dev (Laptop & Desktop). Máy tính xách tay là máy chính của tôi, trong khi máy tính để bàn hoạt động ...

Hướng dẫn how to send data from python to php - cách gửi dữ liệu từ python sang php
Hướng dẫn how to send data from python to php - cách gửi dữ liệu từ python sang php

Mã PHP:<?php $data=$_POST[data]; echo $data; ?> Khi tôi làm điều đó, trang HTML mà Python in thông báo cho tôi rằng PHP không nhận được bất kỳ giá trị nào trong ...

Hướng dẫn php or javascript which is better for career - php hoặc javascript tốt hơn cho sự nghiệp
Hướng dẫn php or javascript which is better for career - php hoặc javascript tốt hơn cho sự nghiệp

Nếu ai đó nói rằng JavaScript chỉ dành cho sự phát triển trước, và PHP dành cho kết thúc ngược - đừng lắng nghe.Trước khi tôi nhảy vào tuyên bố rằng một ...

Hướng dẫn what is the difference between php and database? - sự khác biệt giữa php và cơ sở dữ liệu là gì?
Hướng dẫn what is the difference between php and database? - sự khác biệt giữa php và cơ sở dữ liệu là gì?

PHP và MySQL là hai từ viết tắt mà chúng ta thấy rất nhiều khi đọc về phát triển web, nhưng nó không dễ dàng cho những người không phát triển hiểu được ...

Hướng dẫn does nginx include php? - nginx có bao gồm php không?
Hướng dẫn does nginx include php? - nginx có bao gồm php không?

I, Web server là gì ?1, Khái niệm.Máy chủ Web (Web Server) là máy tính mà trên đó cài đặt phần mềm phục vụ web, đôi khi người ta cũng gọi chính phần mềm đó ...

Hướng dẫn update php version wordpress - cập nhật phiên bản php wordpress
Hướng dẫn update php version wordpress - cập nhật phiên bản php wordpress

Hướng dẫn nâng cấp PHP 7.1 cho dịch vụ WordPress Hosting của WP Căn bản.Trong một bài viết trước đây, tôi đã từng hướng dẫn cho các bạn cách nâng cấp lên ...

Hướng dẫn how set mysql root password in phpmyadmin? - cách đặt mật khẩu gốc mysql trong phpmyadmin?
Hướng dẫn how set mysql root password in phpmyadmin? - cách đặt mật khẩu gốc mysql trong phpmyadmin?

Tôi đã thiết lập MySQL và PHPMyAdmin và chọn không đặt mật khẩu khi cài đặt hy vọng rằng sau khi thiết lập tôi có thể đăng nhập bằng root và không có mật ...

Hướng dẫn script php artisan optimize handling the post update cmd event returned with error code 255 - tập lệnh php artisan tối ưu hóa xử lý sự kiện cmd cập nhật bài đăng được trả về với mã lỗi 255
Hướng dẫn script php artisan optimize handling the post update cmd event returned with error code 255 - tập lệnh php artisan tối ưu hóa xử lý sự kiện cmd cập nhật bài đăng được trả về với mã lỗi 255

Khi chạy composer install trên dự án Laravel của tôi, tôi gặp lỗi:Script Php Artisan Clear Clear xử lý sự kiện sau cài đặt CMD được trả về với mã lỗi 255Bất ...

Hướng dẫn random alphabet generator php - trình tạo bảng chữ cái ngẫu nhiên php
Hướng dẫn random alphabet generator php - trình tạo bảng chữ cái ngẫu nhiên php

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Vy Cam Nguyen (you can also view the original English article) Vy Cam Nguyen (you can also view the original English article) Hãy để tôi bắt đầu ...

Hướng dẫn php 8 class constructor - hàm tạo lớp php 8
Hướng dẫn php 8 class constructor - hàm tạo lớp php 8

Trong PHP 8 property promotion cho phép bạn kết hợp các trường của class, định nghĩa hàm khởi tạo và các phép gán biến , tất cả thành một cú pháp trong ...

Hướng dẫn php echo emoji - biểu tượng cảm xúc tiếng vang php
Hướng dẫn php echo emoji - biểu tượng cảm xúc tiếng vang php

Ôi trời là công cụ giám sát tất cả trong một cho toàn bộ trang web của bạn. Chúng tôi theo dõi thời gian hoạt động, chứng chỉ SSL, liên kết bị hỏng, các ...

Hướng dẫn how can i download php for windows? - làm cách nào tôi có thể tải xuống php cho windows?
Hướng dẫn how can i download php for windows? - làm cách nào tôi có thể tải xuống php cho windows?

Bài viết này giải thích cách cài đặt Php 8 và Apache 2.4 trên Windows 10 (64 bit).Người dùng Linux và MacOS thường có APACHE và PHP được cài đặt sẵn hoặc có sẵn ...

Hướng dẫn str_random php - cấp_ngẫu nhiên php
Hướng dẫn str_random php - cấp_ngẫu nhiên php

str_random (Str::random()) cố gắng sử dụng openssl_random_pseudo_bytes, đó là một trình tạo số ngẫu nhiên giả được tối ưu hóa cho mật mã, không phải là tính duy ...

Hướng dẫn what is self and this in php? - self và this trong php là gì?
Hướng dẫn what is self and this in php? - self và this trong php là gì?

Nếu bạn đang làm theo hướng dẫn này ngay từ đầu hoặc bạn đã bắt đầu từ các khái niệm OOPS, bạn phải nhận thấy việc sử dụng $this trong một số ...

Hướng dẫn how is a php connected to a database? - php được kết nối với cơ sở dữ liệu như thế nào?
Hướng dẫn how is a php connected to a database? - php được kết nối với cơ sở dữ liệu như thế nào?

Php 5 trở lên có thể làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL bằng cách sử dụng:Mở rộng mysqli (i là viết tắt của cải tiến) (the i stands for improved)PDO (Đối ...

Hướng dẫn generate pdf and save in folder php - tạo pdf và lưu vào thư mục php
Hướng dẫn generate pdf and save in folder php - tạo pdf và lưu vào thư mục php

Trong bài viết này, chúng tôi tìm hiểu cách lưu các tệp PDF trong các thư mục bằng cách sử dụng PHP. FPDF là một lớp PHP cho phép bạn tạo các tệp PDF. FPDF ...

Hướng dẫn docker php ext install sodium - docker php ext cài đặt natri
Hướng dẫn docker php ext install sodium - docker php ext cài đặt natri

Nếu ai đó vẫn vấp phải việc phải làm điều này, hãy thêm vào Dockerfile của bạn:Installing shared extensions: ...

Hướng dẫn time calculator php - máy tính thời gian php
Hướng dẫn time calculator php - máy tính thời gian php

Xin chào tất cả những gì tôi đang cố gắng tính toán thời gian trôi qua trong PHP. Vấn đề không phải ở PHP, đó là với các kỹ năng toán học của tôi. Ví ...

Hướng dẫn how to subtract two datetime in php? - cách trừ hai datetime trong php?
Hướng dẫn how to subtract two datetime in php? - cách trừ hai datetime trong php?

Tôi đã có hai ngày trong PHP$date1 = May 3, 2012 10:38:22 GMT $date2 = 06 Apr 2012 07:22:21 GMT Sau đó, tôi trừ cả hai$date2 - $date1 , và lấyResult:6 Tại sao kết quả là 6 ...

Hướng dẫn how php is used in database? - làm thế nào php được sử dụng trong cơ sở dữ liệu?
Hướng dẫn how php is used in database? - làm thế nào php được sử dụng trong cơ sở dữ liệu?

Với PHP, bạn có thể kết nối và thao tác cơ sở dữ liệu.MySQL là hệ thống cơ sở dữ liệu phổ biến nhất được sử dụng với PHP.MySQL là gì?MySQL là một ...

Hướng dẫn how do you make a class constant in php? - làm thế nào để bạn tạo một hằng số lớp trong php?
Hướng dẫn how do you make a class constant in php? - làm thế nào để bạn tạo một hằng số lớp trong php?

Có thể xác định các hằng số trên cơ sở mỗi lớp vẫn giữ nguyên và không thể thay đổi. Tầm nhìn mặc định của hằng số lớp là public.Ghi chú:: Hằng ...

Hướng dẫn how do i print an array for each loop in php? - làm cách nào để in một mảng cho mỗi vòng lặp trong php?
Hướng dẫn how do i print an array for each loop in php? - làm cách nào để in một mảng cho mỗi vòng lặp trong php?

Có lẽ tôi chỉ đơn giản là gặp khó khăn khi hiểu cách các mảng xử lý PHP.Tôi đang cố gắng in ra một mảng bằng cách sử dụng vòng lặp foreach. Tất cả ...

Hướng dẫn wordpress showing code instead of page - wordpress hiển thị mã thay vì trang
Hướng dẫn wordpress showing code instead of page - wordpress hiển thị mã thay vì trang

Bỏ qua nội dungKhi tôi tải lên máy chủ, trang web của tôi hiển thị mã index.php thay vì trang chủ

Hướng dẫn can php call javascript function? - php có thể gọi chức năng javascript không?
Hướng dẫn can php call javascript function? - php có thể gọi chức năng javascript không?

Theo như PHP có liên quan (hoặc thực sự, một máy chủ web nói chung), một trang HTML không có gì phức tạp hơn một chuỗi lớn.Tất cả các công việc ưa thích bạn ...