Chủ đề: Dependency Injection Laravel

Có 390 bài viết

Hướng dẫn how to create a certificate in html - cách tạo chứng chỉ trong html
Hướng dẫn how to create a certificate in html - cách tạo chứng chỉ trong html

Kiến thức cơ bảnTùy chỉnhGiấy chứng nhậnMẫu chứng chỉ tùy chỉnh bằng cách sử dụng HTML Chúng tôi có một vài cách khác để tùy chỉnh mẫu chứng chỉ, ...

Hướng dẫn how to add custom css in laravel 8 - cách thêm css tùy chỉnh trong laravel 8
Hướng dẫn how to add custom css in laravel 8 - cách thêm css tùy chỉnh trong laravel 8

Các bước để thêm tệp CSS tùy chỉnh sẽ được biên dịch vào tệp CSS chính (App.css) với Laravel-Mix và WebPack.Mix.JSLưu nội dung của công khai/CSS/Custom.css trong ...

Hướng dẫn php dateinterval format - định dạng ngày tháng trong php
Hướng dẫn php dateinterval format - định dạng ngày tháng trong php

❮ Tham khảo ngày/giờ PHPThí dụTính khoảng thời gian giữa hai ngày, sau đó định dạng khoảng thời gian:echo $diff->format(Total number of days: %a.);?>Hãy tự mình ...

Hướng dẫn random alphabet generator php - trình tạo bảng chữ cái ngẫu nhiên php
Hướng dẫn random alphabet generator php - trình tạo bảng chữ cái ngẫu nhiên php

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Vy Cam Nguyen (you can also view the original English article) Vy Cam Nguyen (you can also view the original English article) Hãy để tôi bắt đầu ...

Hướng dẫn how can i upload a large excel file to laravel? - Làm cách nào tôi có thể tải tệp excel lớn lên laravel?
Hướng dẫn how can i upload a large excel file to laravel? - Làm cách nào tôi có thể tải tệp excel lớn lên laravel?

Khi xử lý các tệp lớn, tốt hơn là nhập dữ liệu bằng các khối lớn. Bạn có thể kích hoạt điều này với composer create-project --prefer-dist laravel/laravel ...

Hướng dẫn php echo emoji - biểu tượng cảm xúc tiếng vang php
Hướng dẫn php echo emoji - biểu tượng cảm xúc tiếng vang php

Ôi trời là công cụ giám sát tất cả trong một cho toàn bộ trang web của bạn. Chúng tôi theo dõi thời gian hoạt động, chứng chỉ SSL, liên kết bị hỏng, các ...

Hướng dẫn how do i print an array for each loop in php? - làm cách nào để in một mảng cho mỗi vòng lặp trong php?
Hướng dẫn how do i print an array for each loop in php? - làm cách nào để in một mảng cho mỗi vòng lặp trong php?

Có lẽ tôi chỉ đơn giản là gặp khó khăn khi hiểu cách các mảng xử lý PHP.Tôi đang cố gắng in ra một mảng bằng cách sử dụng vòng lặp foreach. Tất cả ...

Hướng dẫn php is single threaded or multi-threaded - php là đơn luồng hoặc đa luồng
Hướng dẫn php is single threaded or multi-threaded - php là đơn luồng hoặc đa luồng

PHP không phải là duy nhất do tự nhiên.NOT single threaded by nature.http://php.net/ThreadTuy nhiên, trường hợp cài đặt PHP phổ biến nhất trên các hệ thống UNIX là ...

Hướng dẫn php yield 异步 - php mang lại lợi nhuận không đồng bộ
Hướng dẫn php yield 异步 - php mang lại lợi nhuận không đồng bộ

Phía trướcBài viết này là để thảo luận với bạn về việc sử dụng năng suất PHP trong trình tạo, không có vòng lặp _________ 19, __________ 20, _______21. Chỉ ...

Hướng dẫn php get html content from external url - php lấy nội dung html từ url bên ngoài
Hướng dẫn php get html content from external url - php lấy nội dung html từ url bên ngoài

Tôi đang cố gắng viết một tập lệnh sẽ có được nội dung giữa các thẻ div<div class=bio> <label>Bio:</label> <div class=value>[This Is ...

Hướng dẫn php exception bubbling - ngoại lệ php sủi bọt
Hướng dẫn php exception bubbling - ngoại lệ php sủi bọt

Xin chào tất cả các mọi người, bài viết này mình xin trình bày về xử lý lỗi và Exception trong PHP, rất mong được sự theo dõi của mọi người1) Xử lý ...

Hướng dẫn php aes_encrypt - php aes_encrypt
Hướng dẫn php aes_encrypt - php aes_encrypt

(Php 5> = 5.3.0, Php 7, Php 8)OpenSSL_encrypt - Mã hóa dữ liệu — Encrypts dataSự mô tảopenSSL_encrypt (& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; chuỗi ________ 0, & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; ...

Hướng dẫn jwt php login - đăng nhập jwt php
Hướng dẫn jwt php login - đăng nhập jwt php

Giới thiệuHôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn một ví dụ về API Authentication trong Laravel sử dụng JWT. Đây là một ví dụ mà mình thấy khá hữu ích trong ...

Hướng dẫn php without frameworks - php không có khung
Hướng dẫn php without frameworks - php không có khung

Học PHPPHP là ngôn ngữ kịch bản máy chủ và một công cụ mạnh mẽ để tạo các trang web năng động và tương tác.PHP là một sự thay thế được sử dụng ...

Hướng dẫn laravel 9 required php extensions - laravel 9 phần mở rộng php cần thiết
Hướng dẫn laravel 9 required php extensions - laravel 9 phần mở rộng php cần thiết

Phiên bản Cảnh báo bạn đang duyệt tài liệu cho một phiên bản cũ của Laravel. Xem xét nâng cấp dự án của bạn lên Laravel 9.x. Youre browsing the documentation for ...

Hướng dẫn python dependency inversion - đảo ngược phụ thuộc python
Hướng dẫn python dependency inversion - đảo ngược phụ thuộc python

Thế SOLID là gì? SOLID là cứng SOLID là gì? SOLID là cứng Đùa tí Đây là các nguyên lý thiết kế trong OOP, được ghép lại từ các chữ cái đầu của Single ...

Hướng dẫn custom exception php - ngoại lệ tùy chỉnh php
Hướng dẫn custom exception php - ngoại lệ tùy chỉnh php

Phần này trình bày các vấn đề liên quan đến Error và Exception trong PHP. PHP có cung cấp các cơ chế giúp bắt lỗi, giám sát các lỗi và xử lý các lỗi có thể ...

Hướng dẫn composer require mongodb/mongodb - nhà soạn nhạc yêu cầu mongodb/mongodb
Hướng dẫn composer require mongodb/mongodb - nhà soạn nhạc yêu cầu mongodb/mongodb

I. Giới thiệuMongoDB là hệ quản trị CSDL NoSQL phổ biến nhất trên thế giới. Tuy nhiên mặc định Laravel PHP Framework lại không hỗ trợ MongoDB. Vì vậy trong ...

Hướng dẫn dùng exception getmessage trong PHP
Hướng dẫn dùng exception getmessage trong PHP

Xin chào tất cả các mọi người, bài viết này mình xin trình bày về xử lý lỗi và Exception trong PHP, rất mong được sự theo dõi của mọi người1) Xử lý ...

Hướng dẫn append array php - nối thêm mảng php
Hướng dẫn append array php - nối thêm mảng php

(Php 4, Php 5, Php 7, Php 8)Array_Push - Đẩy một hoặc nhiều phần tử vào cuối Array — Push one or more elements onto the end of arraySự mô tảmảng_push (mảng &$array, ...

Hướng dẫn dùng map array trong PHP
Hướng dẫn dùng map array trong PHP

Hàm array_map() sẽ lặp tất cả các phần tử của mảng và truyền vào hàm callback định nghĩa trước đó của người dùng. Hàm callback sẽ coi các phần từ của ...

Hướng dẫn what is is_null in php? - is_null trong php là gì?
Hướng dẫn what is is_null in php? - is_null trong php là gì?

❮ Tham chiếu xử lý biến PHPThí dụKiểm tra xem một biến có null hay không:echo d is . is_null($d) . ; ?>Hãy tự mình thử »Định nghĩa và cách sử dụngHàm ...

Hướng dẫn convert string to enum php - chuyển đổi chuỗi thành enum php
Hướng dẫn convert string to enum php - chuyển đổi chuỗi thành enum php

Tôi tự hỏi tại sao không thể cung cấp triển khai __toString cho Enum.IDE nói rằng enum có thể không bao gồm __tostring. Tuy nhiên, đó là điều đầu tiên tôi nghĩ ...

Hướng dẫn html decode in laravel - giải mã html trong laravel
Hướng dẫn html decode in laravel - giải mã html trong laravel

I am using Laravel 4, with PHP and MySQL. Everything is in UTF-8I have blog titles stored in my database, that look like : &lt;html&gt; &lt;head&gt;&lt;head&gt;something like ...

Hướng dẫn php array push array - mảng đẩy mảng php
Hướng dẫn php array push array - mảng đẩy mảng php

(Php 4, Php 5, Php 7, Php 8)Array_Push - Đẩy một hoặc nhiều phần tử vào cuối Array — Push one or more elements onto the end of arraySự mô tảmảng_push (mảng &$array, ...

Hướng dẫn nested comments mysql - nhận xét lồng nhau mysql
Hướng dẫn nested comments mysql - nhận xét lồng nhau mysql

Máy chủ MySQL hỗ trợ ba kiểu bình luận: Từ một ký tự # đến cuối dòng. Từ một chuỗi /*! MySQL-specific code */0 đến cuối dòng. Trong MySQL, kiểu bình luận /*! ...

Hướng dẫn can we use javascript in laravel controller? - chúng ta có thể sử dụng javascript trong bộ điều khiển laravel không?
Hướng dẫn can we use javascript in laravel controller? - chúng ta có thể sử dụng javascript trong bộ điều khiển laravel không?

Ở đây, mã này bên trong bộ điều khiển LaravelMã này xác định từ bộ điều khiển và sử dụng cho JavaScript<script ...

Hướng dẫn php for loop random number - php cho vòng lặp số ngẫu nhiên
Hướng dẫn php for loop random number - php cho vòng lặp số ngẫu nhiên

Tôi khá mới đối với PHP và tôi đang cố gắng giải quyết vấn đề này khi tôi cần tạo một vòng lặp để tạo 10 số ngẫu nhiên từ phạm vi (1,20) và sau đó ...

Hướng dẫn laravel 6 from scratch - laravel 6 từ đầu
Hướng dẫn laravel 6 from scratch - laravel 6 từ đầu

Đây là chuỗi bài viết theo phong thái dễ hiểu, đơn giản, cơ bản, phù hợp với những người bắt đầu với Laravel từ con số 0.Trong bài viết này chúng ta sẽ ...

Hướng dẫn dùng m pattern trong PHP
Hướng dẫn dùng m pattern trong PHP

Design pattern là gì ?Design Pattern là bộ môn thuộc về ngành khoa học máy tính chuyên nghiên cứu các kiên trúc phần mềm. Hiện nay tất cả các Framwork như ...

Hướng dẫn database connection mysql not configured - kết nối cơ sở dữ liệu mysql không được cấu hình
Hướng dẫn database connection mysql not configured - kết nối cơ sở dữ liệu mysql không được cấu hình

Bất cứ ai vấp phải điều này - nếu bạn đang sử dụng Laravel 5.4 hoặc mới hơn, bạn có thể thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu mới trong config/database.php ...

Hướng dẫn hàm __autoload php
Hướng dẫn hàm __autoload php

Trong lập trình hướng đối tượng với PHP chúng ta thường cố gắng tách các đối tượng ra các file riêng biệt và khi cần đến đối tượng nào thì chúng ...

Hướng dẫn dùng session.save_handler redis trong PHP
Hướng dẫn dùng session.save_handler redis trong PHP

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách Cấu Hình PHP Session Cache Trên Redis. Nếu bạn cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ VinaHost qua Hotline 1900 6046 ext.3, email về ...

Hướng dẫn how use aes encryption in php? - cách sử dụng mã hóa aes trong php?
Hướng dẫn how use aes encryption in php? - cách sử dụng mã hóa aes trong php?

Đây là những phương pháp nhỏ gọn để mã hóa / giải mã các chuỗi bằng PHP bằng cách sử dụng AES256 CBC:AES256 CBC:function encryptString($plaintext, $password, $encoding ...

Hướng dẫn can i use bootstrap with laravel breeze? - Tôi có thể sử dụng bootstrap với Laravel không?
Hướng dẫn can i use bootstrap with laravel breeze? - Tôi có thể sử dụng bootstrap với Laravel không?

Được đăng bởi 2 năm trước2 years agoLưu trữ Tôi vừa tạo và thiết lập một ứng dụng Laravel Breeze với Laravel 8. Tôi đã tạo các trang của riêng mình nhưng ...

Hướng dẫn php demand in 2022 - nhu cầu php vào năm 2022
Hướng dẫn php demand in 2022 - nhu cầu php vào năm 2022

Trước khi bắt đầu học PHP, có lẽ bạn nên dành một chút thời gian lên kế hoạch tiếp cận việc học ngôn ngữ này.Các nhà phát triển lập trình đã dành ...

Hướng dẫn log exception php - đăng nhập ngoại lệ php
Hướng dẫn log exception php - đăng nhập ngoại lệ php

Giới thiệuThông thường, chúng ta trong quá trình viết code đều không thể lường trước được mọi kịch bản lỗi có thể xảy ra. Nếu có sự cố xảy ra, ...

Hướng dẫn user role php - vai trò người dùng php
Hướng dẫn user role php - vai trò người dùng php

Trong bất kỳ hệ thống nào, việc phân quyền là một điều hết sức quan trọng. Việc phân quyền sẽ quy định người dùng có thể truy cập những chức năng ...