Chủ đề: Ng������n h������

Có 165 bài viết

Đề bài - câu 2 trang 49 sgk công nghệ 10
Đề bài - câu 2 trang 49 sgk công nghệ 10

- Đối với vi sinh vật gây bệnh cho cây trồng, điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cũng đóng vai trò quyết định. Muốn gây bệnh, trước hết bào tử của vi ...

Khởi nghĩa bãi sậy (1883 - 1892)
Khởi nghĩa bãi sậy (1883 - 1892)

+ Từ năm 1885 đến cuối năm 1887, nghĩa quân đẩy lùi nhiều cuộc càn quét của Pháp ở vùng Văn Giang, Khoái Châu và vùng căn cứ Hai Sông. Nhiều trận đánh diễn ...

Đề bài - bài 65 trang 34 sgk toán 7 tập 1
Đề bài - bài 65 trang 34 sgk toán 7 tập 1

- Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tốc khác (2) và (5) thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn ...

n sync là gì - Nghĩa của từ n sync
n sync là gì - Nghĩa của từ n sync

Thành viên YNC cũng đồng tính ngoại trừ Justin, người đã Cameron Diaz. Thành viên YNC cũng đồng tính ngoại trừ Justin, người đã Cameron Diaz.