Chủ đề: PECL

Có 23 bài viết

Hướng dẫn php ssh2_connect private key - khóa riêng php ssh2_connect
Hướng dẫn php ssh2_connect private key - khóa riêng php ssh2_connect

(PECL SSH2> = 0.9.0)SSH2_Connect - Kết nối với máy chủ SSH — Connect to an SSH serverSự mô tảssh2_connect (& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; chuỗi ________ 0, & nbsp; & nbsp; & nbsp; ...

Hướng dẫn composer require mongodb/mongodb - nhà soạn nhạc yêu cầu mongodb/mongodb
Hướng dẫn composer require mongodb/mongodb - nhà soạn nhạc yêu cầu mongodb/mongodb

I. Giới thiệuMongoDB là hệ quản trị CSDL NoSQL phổ biến nhất trên thế giới. Tuy nhiên mặc định Laravel PHP Framework lại không hỗ trợ MongoDB. Vì vậy trong ...

Hướng dẫn how to check if php intl is installed - cách kiểm tra xem php intl đã được cài đặt chưa
Hướng dẫn how to check if php intl is installed - cách kiểm tra xem php intl đã được cài đặt chưa

Chức năng quốc tế hóaGiới thiệuInstalling/ConfiguringYêu cầuCài đặtCấu hình thời gian chạyLoại tài nguyênHằng số được xác định trướcVí dụCách sử ...

Hướng dẫn install ext mongodb 1.13 0 - cài đặt ext mongodb 1.13 0
Hướng dẫn install ext mongodb 1.13 0 - cài đặt ext mongodb 1.13 0

10 Mới! Lưu câu hỏi hoặc câu trả lời và sắp xếp nội dung yêu thích của bạn. Tìm hiểu thêm.Learn more. Tôi đang sử dụng với Php phiên bản 7.2 mới nhất ...

Hướng dẫn how enable mongodb in php ini? - làm cách nào để kích hoạt mongodb trong php ini?
Hướng dẫn how enable mongodb in php ini? - làm cách nào để kích hoạt mongodb trong php ini?

Chào mừng bạn đến với hướng dẫn bắt đầu nhanh chóng này cho MongoDB và PHP. Tôi biết có lẽ bạn rất hào hứng khi bắt đầu viết mã và xây dựng các ứng ...

Hướng dẫn install php from tar.gz ubuntu - cài đặt php từ ubuntu tar.gz
Hướng dẫn install php from tar.gz ubuntu - cài đặt php từ ubuntu tar.gz

RAR hiện có sẵn thông qua PECL »& nbsp; https: //pecl.php.net/package/rar. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng trình cài đặt PECL để cài đặt tiện ích mở rộng rar, bằng ...

Hướng dẫn error phpize failed mac - lỗi phpize bị lỗi mac
Hướng dẫn error phpize failed mac - lỗi phpize bị lỗi mac

Tôi cố gắng cài đặt xdebug nhưng tôi nhận được thông báo lỗi theo dõi về phpize. Làm thế nào tôi có thể sửa chữa điều này?leny:~ nick$ sudo pecl install ...

Hướng dẫn normal distribution php library
Hướng dẫn normal distribution php library

How do i access properties in php?How do you access a PHP objects properties?Also, what is the difference between accessing an objects property with $this->$property1 vs. $this->property1? When I try ...

Hướng dẫn docker php mongodb extension
Hướng dẫn docker php mongodb extension

Hướng dẫn limit trong mongodbThis entry is part 24 of 24 in the series MongoDBMongoDB là gì? Các khái niệm trong MongoDB Hướng dẫn cài đặt, cấu hình MongoDB trên Windows ...

Hướng dẫn php_zip dll
Hướng dẫn php_zip dll

Ive converted my web site from php 5.4 to php 7.0, and now create zip functionality is not working properly. ZIP file is always corrupted after process.LOG file shows following error warning : PHP ...

Hướng dẫn pear php download
Hướng dẫn pear php download

Hướng dẫn cài đặt PEAR trên windows. Chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để cài được PEAR trên windows. Vậy bạn đã biết PEAR lả ...

Hướng dẫn php file diff
Hướng dẫn php file diff

How to add day in date php?I have a date returned as part of a mySQL query in the form 2010-09-17I would like to set the variables $Date2 to $Date5 as follows:$Date2 = $Date + 1$Date3 = $Date + ...

Hướng dẫn pecl phpize
Hướng dẫn pecl phpize

Phpize là gì Php-config là gì ? Khi các bạn biên dịch module PHP trên hệ thống Linux, bạn sẽ thường xuyên phải sử dụng 2 chương trình phổ biến của phiên bản ...

Hướng dẫn enable json module php
Hướng dẫn enable json module php

JavaScript Object NotationIntroductionInstalling/ConfiguringRequirementsInstallationRuntime ConfigurationResource TypesPredefined ConstantsJsonException — The JsonException classJsonSerializable ...

Install or enable phps mongodb extension.
Install or enable phps mongodb extension.

Welcome to this quick start guide for MongoDB and PHP. I know youre probably excited to get started writing code and building applications with PHP and MongoDB. Well get there, I promise. Lets go ...

Hướng dẫn dùng incompatibilities trong PHP
Hướng dẫn dùng incompatibilities trong PHP

Chúng thể hiện cách bạn muốn dữ liệu bạn đang đóng gói được biểu diễn ở định dạng nhị phân:vì thế$bin = pack(v, 1); => 0000000000000001 (16 bit)Ở ...

Class mongodb client not found
Class mongodb client not found

I tried to create new mongo connection executing the following code$m = new MongoDBClient();and i got this error: Fatal error: Class MongoDBClient not found i think i have properly installed ...

Hướng dẫn php 7.4 ssh2
Hướng dẫn php 7.4 ssh2

Giới thiệu SSH và FTPSSH là gì ?SSH (viết tắt của từ Secure Socket Shell) là một giao thức mạng được sử dụng để đăng nhập vào một máy tính từ xa. Chẳng ...

Hướng dẫn mongodb xampp
Hướng dẫn mongodb xampp

Bài viết được sự cho phép của smartjob.vnMongoDB hỗ trợ rất nhiều Driver cho các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Trong bài viết này, SmartJob trình bày về việc ...

How to install php mongodb driver on mac
How to install php mongodb driver on mac

Luiz Eduardo ¶3 years ago How to install on macOS MojaveStart with:sudo pecl install mongodbTo check if mongodb package is installed, look for mongodb when you run:pecl listTo get your installed ...

Hướng dẫn dùng mongodb+srv protocol trong PHP
Hướng dẫn dùng mongodb+srv protocol trong PHP

Docs Home → MongoDB ManualThis document describes the URI formats for defining connections between applications and MongoDB instances in the official MongoDB Drivers. For a list of drivers and ...

Hướng dẫn imagick php install
Hướng dẫn imagick php install

Imagick là một tiện ích mở rộng của PHP, được sử dụng để tạo và chỉnh sửa hình ảnh thông qua ImageMagick API. Cái tên có thể khiến người dùng nhầm lẫn ...

Hướng dẫn dùng cpanel pecl_http trong PHP
Hướng dẫn dùng cpanel pecl_http trong PHP

Hiện tại trên hosting Linux – cPanel, quý khách có thể tùy chọn phiên bản PHP thì sẽ rất tiện lợi. Vì không phải code nào cũng phù hợp với các phiên bản php ...