Chủ đề: T������������������n Ph������������������

Có 253 bài viết

Sự xuất hiện khuynh hướng cứu nước mới
Sự xuất hiện khuynh hướng cứu nước mới

- Hình thức đấu tranh: vào thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào công nhân vẫn phát triển, kết hợp đấu tranh kinh tế với bạo động vũ trang: ...

Phong trào đấu tranh chống thực dân pháp ở lào và cam-pu-chia
Phong trào đấu tranh chống thực dân pháp ở lào và cam-pu-chia

- Năm 1936 - 1939, Mặt trận Dân chủ Đông Dương đã tập hợp nhân dân tham gia vào cuộc đấu tranh chống phát xít và chiến tranh. Một số cơ sở của Đảng cộng ...

Tình hình các nước đông nam á sau chiến tranh thế giới thứ nhất
Tình hình các nước đông nam á sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Sau chiến tranh, chính sách khai thác và bóc lột thuộc địa của thực dân phương Tây đã tác động mạnh mẽ đến tình hình các nước Đông Nam Á. Tạo nên ...

Cao trào cách mạng 1918-1923 ở các nước tư bản. quốc tế cộng sản
Cao trào cách mạng 1918-1923 ở các nước tư bản. quốc tế cộng sản

+ Tại đại hội VII (1935) Quốc tế Cộng sản đã chỉ rõ nguy cơ của chủ nghĩa phát xít và kêu gọi các Đảng Cộng sản tích cực đấu tranh thành lập các ...

Đề bài - bài 18 trang 63 sgk toán 7 tập 2
Đề bài - bài 18 trang 63 sgk toán 7 tập 2

Khi xét độ dài ba đoạn thẳng có thỏa mãn bất đẳng thức tam giác hay không ta chỉ cần so sánh độ dài lớn nhất với tổng hai độ dài còn lại hoặc so sánh ...

Đề bài - bài 17 trang 63 sgk toán 7 tập 2
Đề bài - bài 17 trang 63 sgk toán 7 tập 2

Cho tam giác (ABC) và (M) là một điểm nằm trong tam giác. Gọi (I) là giao điểm của đường thẳng (BM) và cạnh (AC). Đề bài ...

Dàn ý - bình giảng ba khổ thơ cuối bài thơ về tiểu đội xe không kính của phạm tiến duật.
Dàn ý - bình giảng ba khổ thơ cuối bài thơ về tiểu đội xe không kính của phạm tiến duật.

Cuộc trú quân dã chiến của tiểu đội xe không kính ngăn ngủi mà thắm tình đồng chí, tình đồng đội, thể hiện qua ba chi tiết nhưng rất điển hình: bếp ...

t bob là gì - Nghĩa của từ t bob
t bob là gì - Nghĩa của từ t bob

t bob có nghĩa là một anh hùng ww2.Một trong những người tuyệt vời nhất từng sống và cảm hứng cho trung đội của mình là 1000 người đàn ông.Ông không may ...

n sync là gì - Nghĩa của từ n sync
n sync là gì - Nghĩa của từ n sync

Thành viên YNC cũng đồng tính ngoại trừ Justin, người đã Cameron Diaz. Thành viên YNC cũng đồng tính ngoại trừ Justin, người đã Cameron Diaz.

what does at&t stand for là gì - Nghĩa của từ what does at&t stand for
what does at&t stand for là gì - Nghĩa của từ what does at&t stand for

what does at&t stand for có nghĩa là ringdingdingdingadingadingingingdingadingadinga Ding ví dụ Fox nói gì? Hateehateehateeho hateehateehateeho Âm thanh của bạn là ...