Chủ đề: aii

Có 1 bài viết

aii là gì - Nghĩa của từ aii
aii là gì - Nghĩa của từ aii

aii có nghĩa là llang Word cho Ổntright Ví dụ ya aii? Bạn có hiểu Cái gì Tôi nói, AII? aii có nghĩa là homo-boy Tiếng lóng cho có /ok /thực sự. Được làm ...