Chủ đề: dolt

Có 1 bài viết

dolt là gì - Nghĩa của từ dolt
dolt là gì - Nghĩa của từ dolt

dolt có nghĩa là một người ngu ngốc và hoàn toàn tẻ nhạt cùng một lúc. Nhiều lần họ là Oblivious với tinh thần của chính họ sự bất lực. ví dụ Mason ...