Chủ đề: halfway

Có 1 bài viết

halfway là gì - Nghĩa của từ halfway
halfway là gì - Nghĩa của từ halfway

halfway có nghĩa làMột bất khả thi hoặc oxymoron. Bạn có hoặc không phải là một kẻ gian. Bạn không thể đánh cắp một chút từ một chút và được gọi là ...