Chủ đề: mitsuru

Có 2 bài viết

mitsuru là gì - Nghĩa của từ mitsuru
mitsuru là gì - Nghĩa của từ mitsuru

mitsuru có nghĩa làMột Scumbag lớn, người nghĩ rằng anh ta là một vị thần và anh ta sử dụng Google+ lmaoThí dụYo tôi không thể tin bạn đang là một chết tiệt ...