Chủ đề: murphed

Có 1 bài viết

murphed là gì - Nghĩa của từ murphed
murphed là gì - Nghĩa của từ murphed

murphed có nghĩa làA tự nhiên xảy ra wedgie.Ví dụBỆNH! Ông. Davidson chỉ nhặt một murph!murphed có nghĩa là(Verb) Để hit trên, flirt, hoặc nhổ trò chơi với người ...