Tải lại trang javascript

Bạn có thể gặp vấn đề khi nhấp vào một URL để truy cập trang X nhưng bạn lại được điều hướng đến trang Y. Nó xảy ra là do Chuyển hướng trang – Điều hướng lại trang. Các khái niệm này khác với. trang Làm mới JavaScript

Có nhiều lý do khác nhau để tại sao bạn muốn chuyển hướng người dùng từ trang ban đầu. Dưới đây là một số lý do

 • Bạn không thích tên miền của bạn và bạn đang muốn chuyển qua một tên miền mới. Trong trường hợp này, bạn có thể muốn điều hướng trực tiếp tất cả khách truy cập của bạn tới trang web mới. Tại đây, bạn có thể duy trì tên miền cũ, nhưng đặt một trang đơn với một hướng điều hướng lại trang để tất cả khách truy cập tên miền cũ có thể vào miền mới
 • Bạn đã xây dựng các trang khác nhau dựa trên trình duyệt hoặc tên của nó hoặc có thể dựa trên các quốc gia khác nhau, sau đó, thay vì sử dụng sự điều hướng lại trang ở Phía máy chủ, bạn có thể sử dụng
 • Công cụ tìm kiếm có thể lập chỉ mục các trang của bạn. Nhưng khi chuyển sang miền mới, bạn không muốn đánh mất những vị trí khách truy cập thông qua phương tiện tìm kiếm tiện ích. Vì thế bạn có thể sử dụng điều hướng lại trang ở Client-Side. Nhưng bạn nên nhớ rằng điều này không nên được thực hiện để lừa dối Công cụ Tìm kiếm, nó có thể cho trang của bạn thành trang bị cấm

Chuyển hướng trang làm việc như thế nào?

Qui trình thực hiện Chuyển hướng trang như sau

Ví dụ 1

Nó khá đơn giản để thực hiện Chuyển hướng trang sử dụng JavaScript ở phía máy khách. Để điều hướng khách truy cập vào một trang mới, bạn chỉ cần thêm một dòng mã trong khu vực đầu như sau


  

   

  

  
   

Click the following button, you will be redirected to home page.

Ví dụ 2

Bạn có thể hiển thị một thông báo thích hợp cho khách truy cập trước khi điều hướng họ đến một trang mới. Điều này có thể cần một khoảng thời gian trì hoãn để tải trang mới. Ví dụ sau cách thực hiện tương tự. Tại đây, setTimeout() là một hàm có sẵn trong JavaScript mà có thể được sử dụng để thực hiện các lệnh khác sau một khoảng thời gian đã cho


  

   

  

  
  

Ví dụ 3

Ví dụ: chỉ cách điều hướng khách truy cập của bạn tới một trang khác dựa trên trình duyệt mà họ sử dụng


  

   

  

  
  

Làm mới trang trong JavaScript

Bạn có thể làm mới một trang web bằng cách sử dụng vị trí phương thức. tải lại trong JavaScript. Mã này có thể được gọi tự động trên một sự kiện hoặc đơn giản khi người dùng nhấp vào một liên kết. Nếu bạn muốn làm mới một trang web bằng cách sử dụng cú nhấp chuột, bạn có thể sử dụng mã sau

Refresh Page

Làm mới tự động

Bạn cũng có thể sử dụng JavaScript để làm mới trang một cách tự động sau một khoảng thời gian đã chọn. Ở đây, setTimeout() là một hàm có sẵn trong JavaScript mà có thể được sử dụng để thực thi hàm khác sau một khoảng thời gian đã chọn

Ví dụ Bạn thử ví dụ sau. Nó chỉ cách làm mới một trang sau mỗi 5 giây. You can change this time time by you

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu vị trí của các đối tượng trong Javascript, đây là các đối tượng được sử dụng để xử lý chuyển hướng trang hoặc xử lý các thành phần của URL trên trang web

Tải lại trang javascript

Bài viết này đã được đăng tại freetuts. net , không được sao chép dưới mọi hình thức.

Thao tác sử dụng nhiều nhất trên vị trí đó là chuyển hướng chuyển hướng, thông qua thuộc tính window.location.href, ta có thể tự chuyển hướng đến một URL mà không cần người dùng phải thao tác. Ngoài ra, với vị trí, chúng ta có thể lấy được tất cả những thông tin trên URL như tên miền, chuỗi truy vấn, hàm băm

1. Vị trí trong javascript là gì?

Vị trí BOM là một đối tượng được sử dụng để xử lý các vấn đề liên quan đến URL của trang web trên trình duyệt. Nó được sử dụng rất nhiều trong web lập trình

Vị trí là một thuộc tính của đối tượng nằm trong cửa sổ đối tượng, nên khi sử dụng nó, bạn phải thông qua đối tượng window, và đ ối tượng window luôn là một biến toàn bộ .

Bài viết này đã được đăng tại [free tuts. net]

window.location

Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu các phương thức và thuộc tính của vị trí nhé

2. The method of location in javascript

Có ba phương thức chính nằm trong vị trí của đối tượng đó là

window.location.reload()
1,
window.location.reload()
2 và
window.location.reload()
3

cửa sổ. vị trí. reload(url) - tải lại trang web

Thông thường, để quay lại trang web, bạn phải nhấn phím F5 hoặc là nhấp chuột phải và chọn Làm mới trang. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tải lại trang bằng javascript rất dễ dàng thông qua phương thức

window.location.reload()
4

Cú pháp như sau

window.location.reload()

Ví dụ RUN


  
   Chào mừng bạn đến với freetuts.net
   
   
   
  

cửa sổ. vị trí. replace(url) - override trang web

Phương thức này ít khi sử dụng mà thay vào đó họ sử dụng cú pháp

window.location.reload()
5. Tuy nhiên hai cách này vẫn có sự khác biệt

 • Đối với
  window.location.reload()
  2 thì trình duyệt sẽ KHÔNG đưa vào lịch sử.
 • Đối với
  window.location.reload()
  7 thì trình duyệt sẽ CÓ đưa vào lịch sử

Cú pháp như sau

window.location.replace('https://freetuts.net');

Ví dụ RUN


  
   Click vào để chuyển hướng đến freetuts.net
   
   
   
   
  

cửa sổ. vị trí. gán(url) - tải một trang mới

Cú pháp như sau

window.location.assign('https://freetuts.net'); 

Về công dụng vẫn không có gì khác với hai cách trên. Tuy nhiên, cách này có đặc điểm giống với vị trí. href

Bản trình diễn CHẠY


  
   Click vào để chuyển hướng đến freetuts.net
   
   
   
  

3. Các thuộc tính của vị trí trong Javascript

Ngoài các phương thức trên, bạn cũng có thể sử dụng

window.location.reload()
8 để xử lý các thành phần liên quan đến URL như. lấy phần
window.location.reload()
9, lấy phần

  
   Chào mừng bạn đến với freetuts.net
   
   
   
  
0

Và đây là danh sách các thuộc tính đầy đủ cho các đối tượng


  
   Chào mừng bạn đến với freetuts.net
   
   
   
  
1 this.

 • băm. set up or get the following section
  
    
     Chào mừng bạn đến với freetuts.net
     
     
     
    
  
  2 of URL
 • chủ nhà. setting or get
  
    
     Chào mừng bạn đến với freetuts.net
     
     
     
    
  
  3 and port
  
    
     Chào mừng bạn đến với freetuts.net
     
     
     
    
  
  4 of URL
 • tên máy chủ. setting or get
  
    
     Chào mừng bạn đến với freetuts.net
     
     
     
    
  
  3
 • href. setting or get URL
 • gốc. Trả về
  
    
     Chào mừng bạn đến với freetuts.net
     
     
     
    
  
  6,
  
    
     Chào mừng bạn đến với freetuts.net
     
     
     
    
  
  3 và cổng
  
    
     Chào mừng bạn đến với freetuts.net
     
     
     
    
  
  4 của URL
 • tên đường dẫn. setting or get
  
    
     Chào mừng bạn đến với freetuts.net
     
     
     
    
  
  9 of URL
 • Hải cảng. setting or get
  window.location.replace('https://freetuts.net');
  0 of URL
 • Tìm kiếm. lấy phần truy vấn
  window.location.replace('https://freetuts.net');
  1 của URL

Lưu ý. các thuộc tính của bạn có thể được sử dụng để lấy (get) hoặc thiết lập (get)

Bản trình diễn CHẠY


  
   
  

4. Lời kết

Các thuộc tính của chúng ta chỉ hay sử dụng các phần

window.location.reload()
9,

  
   Chào mừng bạn đến với freetuts.net
   
   
   
  
0 và
window.location.replace('https://freetuts.net');
4, các phần còn lại rất ít khi sử dụng. Riêng đối với
window.location.reload()
9 thành phần nằm sau dấu hiệu

  
   Chào mừng bạn đến với freetuts.net
   
   
   
  
2 nên các Framework Javascript như AngularJS hoặc các ứng dụng Ajax sử dụng để nhận diện hành động hiện tại