Thế nào là chất lượng giáo dục tiểu học

Thế nào là chất lượng giáo dục tiểu học

                                   (ảnh minh họa)

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 2 Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì chất lượng giáo dục được định nghĩa như sau:

Chất lượng giáo dục là sự đáp ứng mục tiêu đề ra của cơ sở giáo dục, đáp ứng các yêu cầu của Luật giáo dục, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục và Luật giáo dục đại học, phù hợp với nhu cầu sử dụng nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

Trên đây là nội dung trả lời về định nghĩa chất lượng giáo dục. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, bạn có thể tham khảo thêm tại Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT.

Trân trọng!

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Thế nào là chất lượng giáo dục tiểu học