Tiền vào tài khoản tiếng Anh là gì

Đây là một số câu nói bạn cần sử dụng khi bạn đến ngân hàng hoặc cần dùng máy rút tiền.

Tiến hành giao dịch

I'd like to withdraw £100, please tôi muốn rút 100 bảng
I want to make a withdrawal tôi muốn rút tiền
how would you like the money? anh/chị muốn tiền loại nào?
in tens, please (ten pound notes) cho tôi loại tiền 10 bảng
could you give me some smaller notes? anh/chị có thể cho tôi một ít tiền loại nhỏ được không?
I'd like to pay this in, please tôi muốn bỏ tiền vào tài khoản
I'd like to pay this cheque in, please tôi muốn bỏ séc này vào tài khoản
how many days will it take for the cheque to clear? phải mất bao lâu thì séc mới được thanh toán?
have you got any ? anh/chị có không?
identification giấy tờ tùy thân
ID (viết tắt của identification) ID
I've got my tôi có
passport hộ chiếu
driving licence bằng lái xe
ID card chứng minh thư
your account's overdrawn tài khoản của anh chị bị rút quá số dư
I'd like to transfer some money to this account tôi muốn chuyển tiền sang tài khoản này
could you transfer £1000 from my current account to my deposit account? anh/chị chuyển cho tôi 1000 bảng từ tài khoản vãng lai sang tài khoản tiền gửi của tôi

Các dịch vụ khác

I'd like to open an account tôi muốn mở tài khoản
I'd like to open a personal account tôi muốn mở tài khoản cá nhân
I'd like to open a business account tôi muốn mở tài khoản doanh nghiệp
could you tell me my balance, please? xin anh/chị cho tôi biết số dư tài khoản của tôi
could I have a statement, please? cho tôi xin bảng sao kê
I'd like to change some money tôi muốn đổi một ít tiền
I'd like to order some foreign currency tôi muốn mua một ít ngoại tệ
what's the exchange rate for euros? tỉ giá đổi sang đồng euro là bao nhiêu?
I'd like some tôi muốn một ít
euros tiền euro
US dollars tiền đô la Mỹ
could I order a new chequebook, please? cho tôi xin một quyển sổ séc mới
I'd like to cancel a cheque tôi muốn hủy cái séc này
I'd like to cancel this standing order tôi muốn hủy lệnh chờ này