Tin 12 bài tập và thực hành 1

Skip to content

Tin 12 bài tập và thực hành 1

Tin học 12 Bài tập và thực hành 1

Xem thêm: Lý thuyết Bài tập và thực hành 1

Để học tốt Tin học lớp 12, nội dung bài học kinh nghiệm là vấn đáp thắc mắc, giải bài tập Tin học 12 Bài tập và thực hành 1 hay nhất, ngắn gọn. Bên cạnh đó là tóm tắt kim chỉ nan ngắn gọn và bộ câu hỏi trắc nghiệm Tin học 12 bài Bài tập và thực hành 1 có đáp án .

1. Mục đích, yêu cầu

– Biết 1 số ít việc làm cơ bản khi thiết kế xây dựng một CSDL đơn thuần .

Quảng cáo

2. Nội dung

Câu 1: (sgk trang 21 Tin 12): Tìm hiểu nội quy thư viện, thẻ thư viện, phiếu mượn/trả sách, sổ quản lí sách,… của thư viện trường trung học phổ thông.

Trả lời:

– Nội quy: Không mang túi sách, báo vào phòng đọc, xuất trình thẻ thư viện, chứng minh thư với thủ thư. Chỉ đọc tại chỗ không được mang tài liệu ra ngoài phòng đọc thư viện.

– Thẻ thư viện:

Tin 12 bài tập và thực hành 1

– Phiếu mượn:

Tin 12 bài tập và thực hành 1

Quảng cáo

– Sổ quản lí mượn điện tử:

Tin 12 bài tập và thực hành 1

Câu 2: (sgk trang 21 Tin 12): Kể tên các hoạt động chính của thư viện.

Trả lời:

– Mua và nhập sách, thanh lí sách . – Cho mượn sách . – Cấp thẻ thư viện cho bạn đọc

– Xử lí vi phạm .

Câu 3: (sgk trang 21 Tin 12): Hãy liệt kê các đối tượng cần quản lí khi xây dựng CSDL quản lí sách và mượn/trả sách. Với mỗi đối tượng, hãy liệt kê các thong tin cần quản lí.

Trả lời:

Thông tin người mượn:

– Số thẻ mượn .
– Họ và tên .

– Số chứng minh thư.

– Quê quán .
– Địa chỉ hiện tại .

Thông tin về sách:

– Mã sách . – Tên sách . – Nhà xuất bản . – Năm phát hành . – Tác giả .

– Số lượng còn lại

Quảng cáo

Thông tin về mượn:

– Số thẻ mượn . – Mã sách . – Số lượng mượn . – Tình trạng .

– Số tiền đặt cọc .

Thông tin về nhân viên:

– Mã nhân viên cấp dưới . – Tên nhân viên cấp dưới . – Lương . – Quê quán .

– Trình độ học vấn .

Câu 4: (sgk trang 21 Tin 12): Theo em, CSDL nêu trên cần những bảng nào? Mỗi bảng cần có những cột nào?

Trả lời:

CSDL nêu trên tối thiểu cần có những bản sau : – Bạn đọc : Có những cột Mabd, Tenbd, Quequan, Cmt .

– Sách : Có những cột Masach, Tensach, Tacgia .

– Mượn: Có các cột Mabd, Masach, Tinhtrang.

Xem thêm: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Xem thêm các bài giải bài tập Tin học lớp 12 hay, chi tiết khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Source: https://sangtaotrongtamtay.vn
Category: Giáo dục

1. Mục đích, yêu cầu

- Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng một CSDL đơn giản.

2. Nội dung

Câu hỏi & Bài tập

Câu 1 (sgk trang 21 Tin 12): Tìm hiểu nội quy thư viện, thẻ thư viện, phiếu mượn/trả sách, sổ quản lí sách,... của thư viện trường trung học phổ thông.

Trả lời:

- Nội quy: Không mang túi sách, báo vào phòng đọc, xuất trình thẻ thư viện, chứng minh thư với thủ thư. Chỉ đọc tại chỗ không được mang tài liệu ra ngoài phòng đọc thư viện.

- Thẻ thư viện:

- Phiếu mượn:

- Sổ quản lí mượn điện tử:

Câu 2: (sgk trang 21 Tin 12): Kể tên các hoạt động chính của thư viện.

Trả lời:

- Mua và nhập sách, thanh lí sách.

- Cho mượn sách.

- Cấp thẻ thư viện cho bạn đọc

- Xử lí vi phạm.

Câu 3: (sgk trang 21 Tin 12): Hãy liệt kê các đối tượng cần quản lí khi xây dựng CSDL quản lí sách và mượn/trả sách. Với mỗi đối tượng, hãy liệt kê các thong tin cần quản lí.

Trả lời:

Thông tin người mượn:

- Số thẻ mượn.

- Họ và tên.

- Số chứng minh thư.

- Quê quán.

- Địa chỉ hiện tại.

Thông tin về sách:

- Mã sách.

- Tên sách.

- Nhà xuất bản.

- Năm phát hành.

- Tác giả.

- Số lượng còn lại

Thông tin về mượn:

- Số thẻ mượn.

- Mã sách.

- Số lượng mượn.

- Tình trạng.

- Số tiền đặt cọc.

Thông tin về nhân viên:

- Mã nhân viên.

- Tên nhân viên.

- Lương.

- Quê quán.

- Trình độ học vấn.

Câu 4: (sgk trang 21 Tin 12): Theo em, CSDL nêu trên cần những bảng nào? Mỗi bảng cần có những cột nào?

Trả lời:

CSDL nêu trên tối thiểu cần có những bản sau:

- Bạn đọc: Có các cột Mabd, Tenbd, Quequan, Cmt.

- Sách: Có các cột Masach, Tensach, Tacgia.

- Mượn: Có các cột Mabd, Masach, Tinhtrang.

Mời các em học sinh tham khảo ngay nội dung hướng dẫn soạn Tin 12 Bài tập và thực hành 1 được bày chi tiết, dễ hiểu nhất dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về bài học này, từ đó chuẩn bị tốt cho tiết học sắp tới nhé.

Câu 1: (SGK trang 21 Tin 12)

Tìm hiểu nội quy thư viện, thẻ thư viện, phiếu mượn/trả sách, sổ quản lí sách,… của thư viện trường trung học phổ thông.

Trả lời:

- Nội quy: Không mang túi sách, báo vào phòng đọc, xuất trình thẻ thư viện, chứng minh thư với thủ thư. Chỉ đọc tại chỗ không được mang tài liệu ra ngoài phòng đọc thư viện.

- Thẻ thư viện:

Tin 12 bài tập và thực hành 1

- Phiếu mượn:

Tin 12 bài tập và thực hành 1

- Sổ quản lí mượn điện tử:

Tin 12 bài tập và thực hành 1

Câu 2: (SGK trang 21 Tin 12)

Kể tên các hoạt động chính của thư viện.

Trả lời:

- Mua và nhập sách, thanh lí sách.

- Cho mượn sách.

- Cấp thẻ thư viện cho bạn đọc

- Xử lí vi phạm.

Câu 3: (SGK trang 21 Tin 12)

Hãy liệt kê các đối tượng cần quản lí khi xây dựng CSDL quản lí sách và mượn/trả sách. Với mỗi đối tượng, hãy liệt kê các thong tin cần quản lí.

Trả lời:

Thông tin người mượn:

- Số thẻ mượn.

- Họ và tên.

- Số chứng minh thư.

- Quê quán.

- Địa chỉ hiện tại.

Thông tin về sách:

- Mã sách.

- Tên sách.

- Nhà xuất bản.

- Năm phát hành.

- Tác giả.

- Số lượng còn lại

Thông tin về mượn:

- Số thẻ mượn.

- Mã sách.

- Số lượng mượn.

- Tình trạng.

- Số tiền đặt cọc.

Thông tin về nhân viên:

- Mã nhân viên.

- Tên nhân viên.

- Lương.

- Quê quán.

- Trình độ học vấn.

Câu 4: (SGK trang 21 Tin 12)

Theo em, CSDL nêu trên cần những bảng nào? Mỗi bảng cần có những cột nào?

Trả lời:

CSDL nêu trên tối thiểu cần có những bản sau:

- Bạn đọc: Có các cột Mabd, Tenbd, Quequan, Cmt.

- Sách: Có các cột Masach, Tensach, Tacgia.

- Mượn: Có các cột Mabd, Masach, Tinhtrang.

CLICK NGAY vào đường dẫn bên dưới để tải về hướng dẫn giải tin học 12 Bài tập và thực hành 1 (ngắn gọn), hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.

Đánh giá bài viết

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Tin 12 bài tập và thực hành 1