titties be flyin là gì - Nghĩa của từ titties be flyin

titties be flyin có nghĩa là

Một cuộc phiêu lưu đồi trụy.Có thể được áp dụng cho một người đàn ông hoặc phụ nữ khi một đêm uống rượu biến thành sự điên rồ hoàn toàn, ví dụ:Các cuộc trò chuyện của ai là 'người Mỹ', chạm không phù hợp, hoặc Kissy phải đối mặt, những bức ảnh có chữ ký hòa bình bắt đầu được chụp.

Thí dụ

Tom: Dude hãy đi chơi tối nay tôi chỉ aced một kỳ thi. John: Tuyệt vời, tôi gọi là phi hành đoàn !!Chúng ta đang nhận được titties là Flyin ' say đêm nay!

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết titties be flyin là gì - Nghĩa của từ titties be flyin