toot it and boot it là gì - Nghĩa của từ toot it and boot it

toot it and boot it có nghĩa là

Có một cuộc gặp gỡ tình dục sau đó đá người ra một lần bạn đã hoàn tất.

Ví dụ

tôi gặp cô ấy trong câu lạc bộ, sau đó tôi đã nói Wassup
Tôi đưa cô đến nôi, và bạn biết tôi fucked
yea thổi còi nó và khởi động nó, thổi còi nó và khởi động nó .........

toot it and boot it có nghĩa là

Khi một chàng trai hay một cô gái có tình một đêm. Để nhấn nó và bỏ nó. Freaky những ai thường xuyên quan hệ tình dục rất nhiều người khác nhau.

Ví dụ

Jay Smoove "Người đàn ông bro .. hp ... cô ấy tốt. .. bạn đã Toot Nó & Boot Nó bro?" Baby Woota 3rd "yup bro tôi đã quá bây giờ cô ấy đang mang thai và shit !!"

toot it and boot it có nghĩa là

về cơ bản nó là tình một đêm. quan hệ tình dục sau đó rời khỏi (thường là trong một vội vàng).

Ví dụ

một đêm đứng "nhấn nó và bỏ nó", " một và thực hiện", "nằm không lương" .. và bây giờ .. "thổi còi nó và khởi động nó" hoặc "thổi còi nó và khởi động".

toot it and boot it có nghĩa là

rắm rồi nghỉ.

Ví dụ

Ew, không chỉ thổi còi nó và khởi động nó.

toot it and boot it có nghĩa là

nhấn nó và bỏ nó

Ví dụ

Vâng người đàn ông, tôi muốn thổi còi nó và khởi động nó.

toot it and boot it có nghĩa là

hành động của giao phối với nhau với người khác giới sau khi một giới thiệu ngắn gọn tại một hộp đêm ở địa phương, mà sau đó dẫn đến một nhanh chóng khởi hành thường từ các đối tác nam nhưng không phải là khác thường từ nữ; độ phân giải tiếp xúc

Ví dụ

Tôi gặp cô ấy trong câu lạc bộ
sau đó tôi đã nói Wassup
Tôi đưa cô đến nôi
và bạn biết tôi fucked
yea thổi còi nó và khởi động nó

toot it and boot it có nghĩa là

trục xuất đầy hơi trong khi di chuyển, hoặc để flatulate trong khi văn phòng phẩm và ngay lập tức phân tán như để ngăn chặn những người biết bạn là farter. Điều này xảy ra thường xuyên trong đám đông lớn. Còn được gọi là cropdust. Toot = rắm hoặc flatulate
Boot = đi bộ, hoặc đi bộ

Ví dụ

Coi chừng, đừng đi đằng kia. Tôi chỉ tooted và khởi động." Aww, ngỗng, Mike hoàn toàn chỉ tooted và khởi động." Những chàng trai rất khó chịu. Tôi nên dạo bởi và thổi còi và khởi động.

toot it and boot it có nghĩa là

một đầu giường. tới có quan hệ tình dục và họ chúng ra

Ví dụ

John:. Bạn có mất rằng cô gái về nhà với bạn đêm qua?
Dave:. Vâng tôi muốn thổi còi và khởi động của cô, nhưng cô ở lại cho đến khi sáng

toot it and boot it có nghĩa là

Để có miệng của một ai đó trên bạn hậu môn khi đi qua khí và sau đó đá họ ra khỏi nhà của bạn

Ví dụ

Được rồi jimmy thời gian tới thổi còi nó và khởi động nó

toot it and boot it có nghĩa là

để cố gắng a nhiệm vụ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Telling một số một để hoàn thành nhiệm vụ của họ một cách nhanh chóng và triệt để cách.

Ví dụ

"Tôi đang trên cách của tôi để có được một plan b .. "Toot nó n Boot nó!"

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết toot it and boot it là gì - Nghĩa của từ toot it and boot it