Top 1 cửa hàng dairy queen Huyện Châu Thành Tiền Giang 2022

Bài viết đánh giá Top 1 cửa hàng dairy queen Huyện Châu Thành Tiền Giang 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

Dairy Queen Big C GO! Mỹ Tho

9 đánh giá
Địa chỉ: 545 Lê Văn Phẩm,Phường 5,Thành phố Mỹ Tho,Tiền Giang, Việt Nam
Liên lạc: 02737300868

Kem ngon

Top 1 cửa hàng dairy queen Huyện Châu Thành Tiền Giang 2022

đã khai trương

Được

(Bản dịch của Google) Dịch vụ nhanh chóng tuyệt vời với nhân viên bạn bè đang mong muốn làm hài lòng. Đồ uống tốt.

(Bài đánh giá gốc)
Great fast service with friend staff who are eager to please. Good drinks.