Top 1 cửa hàng sách adcbook Huyện Vĩnh Lộc Thanh Hóa 2022

Bài viết đánh giá Top 1 cửa hàng sách adcbook Huyện Vĩnh Lộc Thanh Hóa 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

Nhà sách Vĩnh Lộc

100 đánh giá
Địa chỉ: F1/13G Hương lộ,Vĩnh Lộc B,Bình Chánh,xã Vĩnh Lộc A Bình Chánh Hồ Chí Minh, Việt Nam
Liên lạc: 02837650704

Đã từng là tuổi thơ. Giờ chỉ là những hoài niệm. Nhân viên là những người cố gắng trụ lại

Nhà sách rất đẹp

Nhà sách này có rất nhiều mặt hàng dụng cụ, khá phong phú

Nhìn nhà sách có vẻ nhỏ nhưng vào khá nhiều đồ

Nhà sách trên đường huyện 80
Vĩnh Lộc A . Huyện Bình Chánh . Thành Phố Hồ Chí Minh.

Có hầu hết các nhu yếu phẩm văn phòng

Nhân viên nhà sách nhiệt tình