Top 2 cửa hàng shop viettel Huyện Bình Minh Vĩnh Long 2022

Bài viết đánh giá Top 2 cửa hàng shop viettel Huyện Bình Minh Vĩnh Long 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

Trung Tâm Viettel Bình Minh

19 đánh giá
Địa chỉ: 4107 QL1A,Cái Vồn,Bình Minh,Vĩnh Long, Việt Nam
Liên lạc: 0977752777
Website: https://www.vietteltelecom.vn/

Rỏ ràng,chính xác và thái độ lịch sự của người phục vụ khách hàng từ nhân viên đến anh bảo vệ,xin chúc mừng đã được tôi tin tưởng trở lại

Nhân viên vui vẻ.

Cửa hàng Viettel Binh minh phục vụ khách hàng nhiệt tình chu đáo

Hành quá hành,đi mấy lần mà k cắt dc wifi

Làm việc nhanh lẹ, thận thiện

Cung cấp dịch vụ viễn thông

Hơi chậm

hỗ trợ chuyên nghiệp

Viettel Binh Minh

4 đánh giá
Địa chỉ: 3R9F+526, Phan Văn Năm,Cái Vồn,Bình Minh,Vĩnh Long, Việt Nam
Liên lạc: 0981078777
Website: https://mangviettel.com.vn/lap-mang-viettel-tai-binh-minh-vinh-long.html

Dịch vụ nhanh chóng, thân thiện

(Bản dịch của Google) Tốt

(Bài đánh giá gốc)
Good