Top 20 cửa hàng thuốc farmacy Huyện U Minh Cà Mau 2022

Có tổng 19 đánh giá về Top 20 cửa hàng thuốc farmacy Huyện U Minh Cà Mau 2022

Quầy Thuốc Anh Linh

6 đánh giá
Địa chỉ: 9V43+537,Khánh Lâm,U Minh,Cà Mau, Việt Nam

Chặt chém. Lọ cao xoa Cúp Vàng của Sơn Hà các chỗ khác bán 23-24k/lọ, chỗ này chém 30k. Mọi người né ra nhé.

Giá cả hợp lí, phục vụ tốt

Nhà Thuốc Như Ý

3 đánh giá
Địa chỉ: ấp 4,Khánh Tiến,U Minh,Cà Mau, Việt Nam
Liên lạc: 0948746634

Quầy thuốc Minh Tân

3 đánh giá
Địa chỉ: CX28+JCR, TT,Khánh Hội,U Minh,Cà Mau, Việt Nam
Liên lạc: 0941797797

Quầy thuốc tây minh kế

1 đánh giá
Địa chỉ: CX39+V6W,khóm 1,U Minh,Cà Mau, Việt Nam
Liên lạc: 0944824952

Van Xia Pharmacies

1 đánh giá
Địa chỉ: Market U Minh, Hamlet 4, U Minh Town, U Minh District,TT. U Minh,U Minh,Cà Mau, Việt Nam
Liên lạc: 02902217745

Nhà thuốc này có nhiều loại thuốc lắm

Cửa hiệu thuốc thú y việt định

1 đánh giá
Địa chỉ: 9VFM+WPQ, Cầu Khánh Lâm U Minh - Khánh Hội,Khánh Lâm,U Minh,Cà Mau, Việt Nam

Nhà Thuốc Lê Bích Hợp

1 đánh giá
Địa chỉ: Ấp 4, Xã Khánh Lâm, Huyện U Minh,Khánh Lâm,U Minh,Cà Mau, Việt Nam
Liên lạc: 0909790253

Nhà Thuốc FPT Long Châu

1 đánh giá
Địa chỉ: 40 Đỗ Thừa Luông,TT. U Minh,U Minh,Cà Mau, Việt Nam
Liên lạc: 18006928
Website: https://nhathuoclongchau.com/

Quầy thuốc tây Thanh Nhiệm

1 đánh giá
Địa chỉ: Khánh Lâm,U Minh,Cà Mau,Việt Nam
Liên lạc: 0911070944

Nhà Thuốc Tây Trịnh Thị Bé Ba

1 đánh giá
Địa chỉ: GV4M+G38, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh,Vân Khánh Tây,An Minh,Cà Mau, Việt Nam
Liên lạc: 0395417044

Hiệu Thuốc Phụng

Địa chỉ: TT. U Minh,U Minh,Cà Mau,Việt Nam
Liên lạc: 02903863277

Quầy Thuốc Tiến Đạt

Địa chỉ: 246 Đường Không Tên,TT. U Minh,U Minh,Cà Mau, Việt Nam
Liên lạc: 02903863432

Nhà Thuốc Minh Phụng

Địa chỉ: CX69+5JC, Đường Không Tên,TT. U Minh,U Minh,Cà Mau, Việt Nam
Liên lạc: 02903863277

Quấy Thuốc Như Ý

Địa chỉ: CV23+X65,ấp 5,U Minh,Cà Mau, Việt Nam

Quầy Thuốc Việt Khải

Địa chỉ: 263 Đường Không Tên,TT. U Minh,U Minh,Cà Mau, Việt Nam
Liên lạc: 02903863188

Đại Lý Thuốc Tây Nhàn

Địa chỉ: Khánh An,U Minh,Cà Mau,Việt Nam
Liên lạc: 02903864316

Quầy Thuốc Đức Huy

Địa chỉ: CR7M+GW7, Đường Cống Hương Mai,Khánh Tiến,U Minh,Cà Mau, Việt Nam
Liên lạc: 0949491113

Quầy thuốc Kiều My

Địa chỉ: CV8M+H97,Ấp 7,U Minh,Cà Mau, Việt Nam

Nhà Thuốc Minh Tân 2

Địa chỉ: CX69+7CH, Đỗ Thừa Luông,TT. U Minh,U Minh,Cà Mau, Việt Nam

Quầy Thuốc Tây Kiến Cầm

Địa chỉ: 729J+64P, ĐT986A,Khánh An,U Minh,Cà Mau, Việt Nam