Top 3 cửa hàng burger king Huyện Hòn Đất Kiên Giang 2022

Bài viết đánh giá Top 3 cửa hàng burger king Huyện Hòn Đất Kiên Giang 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

Burger King

117 đánh giá
Địa chỉ: 5X7X+94R, Cang Hang Khong Quickly Te,Dương Tơ,Phú Quốc,Kiên Giang, Việt Nam
Liên lạc: 0927740199

Burger King Vinwonders Phú Quốc

4 đánh giá
Địa chỉ: huyện,VinwondersFB-22, Khu Vui Chơi Giải Trí Vinpearland, khu Bãi dài,Phú Quốc,Kiên Giang, Việt Nam
Liên lạc: 02977307979
Website: http://burgerking.vn/

Đep. Hap fan

(Bản dịch của Google) Rất thoải mái và dễ tìm. Các món ăn được phục vụ nhanh chóng và tươi. Không gian thoáng mát, một lý do để nghỉ trưa.

(Bài đánh giá gốc)
Very comfortable and easy to find. The food is served quickly and freshly. Cool space, a reason for lunch break.

Top 3 cửa hàng burger king Huyện Hòn Đất Kiên Giang 2022
Top 3 cửa hàng burger king Huyện Hòn Đất Kiên Giang 2022
Top 3 cửa hàng burger king Huyện Hòn Đất Kiên Giang 2022
Top 3 cửa hàng burger king Huyện Hòn Đất Kiên Giang 2022
Top 3 cửa hàng burger king Huyện Hòn Đất Kiên Giang 2022

(Bản dịch của Google) Tôi sẽ quay lại đây để biết thêm chi tiết. Điều tồi tệ duy nhất của nơi này là kích thước ... Nơi này nhỏ nên tôi nghĩ ppl phải mang đi khi họ đến thăm vào mùa đông đúc.

(Bài đánh giá gốc)
I will be back here for more details. The only thing bad of this place is the size... The place is small so I think ppl have to take away when they visit at crowded season.

Top 3 cửa hàng burger king Huyện Hòn Đất Kiên Giang 2022
Top 3 cửa hàng burger king Huyện Hòn Đất Kiên Giang 2022
Top 3 cửa hàng burger king Huyện Hòn Đất Kiên Giang 2022
Top 3 cửa hàng burger king Huyện Hòn Đất Kiên Giang 2022

(Bản dịch của Google) Không thể đến nhà hàng mà không mua vé công viên trước: (,,,, họ nên xây dựng bên ngoài cổng bán vé để mọi người sống ở Phú Quốc có thể truy cập.

(Bài đánh giá gốc)
Cannot get to the restaurant without first buying a park ticket :(,,,, they should build one outside of the ticket gate so everyone living in Phu Quoc can access it.

Cửa Hàng Viettel

1 đánh giá
Địa chỉ: số 65 KP Đường Hòn,Hòn Đất,Kiên Giang,Việt Nam
Liên lạc: 02976266198

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Top 3 cửa hàng burger king Huyện Hòn Đất Kiên Giang 2022