Top 7 cửa hàng agu Huyện A Lưới Thừa Thiên Huế 2022

Có tổng 33 đánh giá về Top 7 cửa hàng agu Huyện A Lưới Thừa Thiên Huế 2022

THPT A Lưới

13 đánh giá
Địa chỉ: 76FH+RQX,Đ. Hồ Huấn Nghiệp,A Lưới,Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Liên lạc: 02343500958
Website: http://thpt-aluoi.thuathienhue.edu.vn/

Đã lâu lắm rồi không tới thăm trường ...

Truong mk da tug hoc

Bt, cung dc

Historic site. Hamburger hill.

(Bản dịch tự động của Google)
Địa điểm lịch sử. Đồi Hamburger.

Top 7 cửa hàng agu Huyện A Lưới Thừa Thiên Huế 2022

Ok

(Bản dịch tự động của Google)
Được

Huyện ủy A Lưới

10 đánh giá
Địa chỉ: 76FM+F72,A Lưới,Thừa Thiên Huế,Việt Nam
Website: http://huyenuyaluoi.vn/

Hội thi báo viên huyện ủy 2021.

Top 7 cửa hàng agu Huyện A Lưới Thừa Thiên Huế 2022

Phát tiễn vương ra 5 châu lục :))

Nhiều cây xanh

Huyện ủy

UBND huyện A Lưới

5 đánh giá
Địa chỉ: 76CM+X7R,Đ. Hồ Chí Minh,A Lưới,Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Liên lạc: 02343878258
Website: https://aluoi.thuathienhue.gov.vn/

Rộng rãi

Agribank - Chi nhánh A Lưới

3 đánh giá
Địa chỉ: 76FJ+MQ5,A Lưới,Thừa Thiên Huế,Việt Nam

Nhân viên làm việc vô cùng thiếu ý thức và trách nhiệm thậm chí còn có hành động lươn lẹo lừa dối khách hàng. Quả thật không biết Agribank tuyển thể loại nhân viên gì nữa đây thật thất vọng, mất lòng tin vào ngân hàng này quá. Một ngân hàng không hề nhỏ mà dám lừa dối khách hàng bảo 3h30 chiều là hết giờ làm việc sao? Thật không hiểu đây là quy định của ngân hàng Agribank đưa ra sao? Quá tệ. Lừa dối khách hàng một cách trắng trợn. Vote 0 sao nếu có thể cho cái chi nhánh ngân hàng này.

amazing good job

(Bản dịch tự động của Google)
công việc tốt đáng kinh ngạc

Top 7 cửa hàng agu Huyện A Lưới Thừa Thiên Huế 2022

Xã Quảng Nhâm Huyện A lưới

2 đánh giá
Địa chỉ: 66V7+2X3,Nhâm,A Lưới,Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Công An huyện A Lưới

Địa chỉ: 76GJ+77R,A Lưới,Thừa Thiên Huế,Việt Nam

Thị Trấn A Lưới - huyện A Lưới

Địa chỉ: 16 A,Biah,A Lưới,Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Liên lạc: 0977898652