Top 9 cửa hàng gia vị Huyện Như Xuân Thanh Hóa 2022

Bài viết đánh giá Top 9 cửa hàng gia vị Huyện Như Xuân Thanh Hóa 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

Bệnh viện Đa khoa Huyện Như Xuân

12 đánh giá
Địa chỉ: MC7H+C42, Khu phố IV - TT Yên Cát - Huyện Như Xuân - Tỉnh Thanh Hoá, Quốc Lộ 15A,Yên Lễ,Như Xuân,Thanh Hoá, Việt Nam
Liên lạc: 02373878025

chị tôi bị đau ruột thừa đi mổ mà bác sĩ cứ câu giờ này kia, người nhà phải gì gì đó thì mới mổ cho ( mọi người hiểu ý tôi không ) mổ lấy đc ruột thừa ra thì thối ra rồi, may mà chưa bị vỡ ở trong bụng.

Bác sỹ tận tình chu đáo

Tốt

Tốt

(Bản dịch của Google) Nơi này khiến tôi nhớ về quá khứ của mình hơn 15 năm trước.

(Bài đánh giá gốc)
This place made me remembering my past more 15 years ago.

Công an huyện Như Xuân

5 đánh giá
Địa chỉ: MC9R+7CJ,TT. Yên Cát,Như Xuân,Thanh Hoá, Việt Nam

Công an huyện như xuân

UBND huyện Như Xuân

3 đánh giá
Địa chỉ: MC9R+44M,TT. Yên Cát,Như Xuân,Thanh Hoá, Việt Nam

Cửa hàng thực phẩm sạch Hoa Ngọc

2 đánh giá
Địa chỉ: JHJG+6FW,Đồng Sung,Như Thanh,Thanh Hoá, Việt Nam
Liên lạc: 0399748303

Tạp hoá hần nguyệt

2 đánh giá
Địa chỉ: MF3H+RMG,Tân Bình,Như Xuân,Thanh Hoá, Việt Nam
Liên lạc: 0977303797

Hón Tỉnh như xuân Thanh Hoá

Địa chỉ: J983+QRQ,Thanh Lâm,Như Xuân,Thanh Hoá, Việt Nam

Cửa Hàng Tạp Hóa Diễn Hương

Địa chỉ: JCXX+4RX,Bình Lương,Như Xuân,Thanh Hoá, Việt Nam

Nhà Huấn hảo khu phố Mỹ ré thị trấn yên cát huyện như xuân tỉnh thanh hóa

Địa chỉ: MCCV+882,xóm Mới,Như Xuân,Thanh Hoá, Việt Nam

Khu phu xuân chinh tt yên cat nhu xuân thanh hóa

Địa chỉ: MC4C+846,Yên Cát,Như Xuân,Thanh Hoá, Việt Nam