Top 10 câu 4 cơ quan hô hấp chính của giun đất 2022

Top 1: Cơ quan hô hấp của giun đất | VietJack.com

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 123 lượt đánh giá
Tóm tắt: CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ.  Vì sao khi mưa nhiều, trên mặt đất lại có nhiều giun?.  Giun đất không có răng, bộ phận nào trong ống tiêu hoá giúp giun đất nghiền nhỏ thức ăn?. Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau:Khi sinh sản, hai con giun đất chập …(1)… vào nhau và trao đổi …(2)….. Hệ thần kinh của giun đất. Quá trình tiêu hoá hoá học diễn ra ở cơ quan nào của ống tiêu hoá của giun đất? Giun đất hô hấp qua da.→ Đáp án BCÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀCâu 1: Vì sao kh
Khớp với kết quả tìm kiếm: Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau: Khi sinh sản, hai con giun đất chập …(1)… vào nhau và trao đổi …(2)…Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau: Khi sinh sản, hai con giun đất chập …(1)… vào nhau và trao đổi …(2)… ...

Top 2: Cơ quan hô hấp của giun đất? - Luật Hoàng Phi

Tác giả: luathoangphi.vn - Nhận 109 lượt đánh giá
Tóm tắt: Các loại đơn phân của ADN là?. Trật tự hai giai đoạn chính của nguyên phân là?. Dịch mạch rây có thành phần chủ yếu là?. Ở người trưởng thành mỗi chu kì tim kéo dài?. Các ngành chính trong giới thực vật là?. Giải thích lý do chọn đáp án B: Câu hỏi:Cơ quan hô hấp của giun đất?A. MangB. DaC. PhổiD. Da và phổiĐáp án đúng B.Cơ quan hô hấp của giun đất là da, mưa nhiều giun thường chui lên mặt đất vì nước ngập cơ thể sẽ làm chúng ngạt thở, giun đất. lưỡng tính, khi sinh sản chúng ghép đôi bằng cách c
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 5,0 sao (5) 25 thg 5, 2022 · Cơ quan hô hấp của giun đất là da, mưa nhiều giun thường chui lên mặt đất vì nước ngập cơ thể sẽ làm chúng ngạt thở, giun đất lưỡng tính, ...Bị thiếu: 4 | Phải bao gồm:4Xếp hạng 5,0 sao (5) 25 thg 5, 2022 · Cơ quan hô hấp của giun đất là da, mưa nhiều giun thường chui lên mặt đất vì nước ngập cơ thể sẽ làm chúng ngạt thở, giun đất lưỡng tính, ...Bị thiếu: 4 | Phải bao gồm:4 ...

Top 3: Cơ quan hô hấp của giun đất a. Mang b. Da c. Phổi d. Da và phổi

Tác giả: toploigiai.vn - Nhận 166 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cơ quan hô hấp của giun đất a. Mang b. Da c. Phổi d. Da và phổi Tổng hợp câu trả lời (2) QueNgocHai 04:03:33 13-Mar-2022Giun hô hấp qua da Giun đất hay còn gọi là địa long hô hấp qua da. Cấu tạo ngoài của giun đất thích nghi với đời sống chui rúc trong đất: – Cơ thể dài, gồm nhiều đốt, cơ phát triển để có thể chun giãn, phần đầu có miệng, phần đuôi có hậu môn. – Ở phần đầu có vòng tơ xung quanh mỗi đốt,. dùng để tì vào đất khi chui bò (giun đất không có chân). – Khi tìm kiếm thức ăn, nếu gặp đất
Khớp với kết quả tìm kiếm: 15 thg 12, 2021 · Giun hô hấp qua da Giun đất hay còn gọi là địa long hô hấp qua da. Cấu tạo ngoài của giun đất thích nghi với đời sống chui rúc trong đất: ...15 thg 12, 2021 · Giun hô hấp qua da Giun đất hay còn gọi là địa long hô hấp qua da. Cấu tạo ngoài của giun đất thích nghi với đời sống chui rúc trong đất: ... ...

Top 4: Cơ quan hô hấp của giun đất - VietJack.com

Tác giả: vietjack.me - Nhận 117 lượt đánh giá
Tóm tắt: Giun đất hô hấp qua da.→ Đáp án B. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ.  Vì sao khi mưa nhiều, trên mặt đất lại có nhiều giun?. Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau:Khi sinh sản, hai con giun đất chập …(1)… vào nhau và trao đổi …(2)…..  Giun đất chưa có tim chính thức, cơ quan nào đóng vai trò như tim ở giun đất?.  Đặc điểm của giun đất thích nghi với đời sống đời sống chui rúc trong. đất ẩm.  Các bước di chuyển:1. Giun chuẩn bị bò2. Dùng toàn thân và vòng tơ làm chỗ dựa, vươn đầu về phía trước.3. Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn4. Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn đuôiCác bước di chuyển của. giun đất theo thứ tự nào.  Giun đất không có răng, bộ phận nào trong ống tiêu hoá giúp giun đất nghiền nhỏ. thức ăn?. Đặc điểm nào KHÔNG phải là tiến hóa của giun đất so với giun tròn. Cơ thể giun đất phân hóa, có các hệ cơ. quan. Hệ thần kinh của giun đất. Quá trình tiêu hoá hoá học diễn ra ở cơ quan nào của ống tiêu hoá của giun đất?.  Vì sao mưa nhiều, giun đất lại chui lên mặt đất?.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 4,2 sao (2) Giun đất hô hấp qua da. → Đáp án B · CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ · Câu 1: · Câu 2: · Câu 3: · Câu 4: · Câu 5: · Câu 6: · Câu 7: ...Xếp hạng 4,2 sao (2) Giun đất hô hấp qua da. → Đáp án B · CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ · Câu 1: · Câu 2: · Câu 3: · Câu 4: · Câu 5: · Câu 6: · Câu 7: ... ...

Top 5: Cơ quan hô hấp của giun đất... - Tailieumoi.vn

Tác giả: tailieumoi.vn - Nhận 123 lượt đánh giá
Tóm tắt: Giun đất hô hấp qua da.→ Đáp án B. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ.  Vì sao khi mưa nhiều, trên mặt đất lại có nhiều giun?.  Giun đất không có răng, bộ phận nào trong ống tiêu hoá giúp giun đất nghiền nhỏ thức ăn?. Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa câu sau:Khi sinh sản, hai con giun đất chập …(1)… vào nhau và trao đổi …(2)….. Hệ thần kinh của giun đất. Quá trình tiêu hoá hoá học diễn ra ở cơ quan nào của ống tiêu hoá của giun. đất?. Đặc điểm nào KHÔNG phải là tiến hóa của giun đất so với giun tròn.  Các bước di chuyển:1.. Giun chuẩn bị bò2. Dùng toàn thân và vòng tơ làm chỗ dựa, vươn đầu về phía trước.3. Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn4. Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn đuôiCác bước di chuyển của giun đất theo thứ tự nào. Cơ thể giun đất phân. hóa, có các hệ cơ quan.  Vì sao mưa nhiều, giun đất lại chui lên mặt đất?.  Giun đất chưa có tim chính thức, cơ quan nào đóng vai trò như tim ở giun đất?.  Đặc điểm của giun đất thích nghi. với đời sống đời sống chui rúc trong đất ẩm.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Xếp hạng 4,5 sao (9.590) 1. Giun chuẩn bị bò · 2. Dùng toàn thân và vòng tơ làm chỗ dựa, vươn đầu về phía trước. · 3. · 4.Xếp hạng 4,5 sao (9.590) 1. Giun chuẩn bị bò · 2. Dùng toàn thân và vòng tơ làm chỗ dựa, vươn đầu về phía trước. · 3. · 4. ...

Top 6: Cơ quan hô hấp chính của giun đốt là gì - Hoc24

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 198 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏi1.Giun chỉ có thể gây ra các bệnh nào? Bệnh xanh xao.Tay voi, chân voi, vú voi.Bệnh vàng lụi.Tắc ruột, tắc ống mật.2. Hệ cơ quan nào dưới đây mới xuất hiện ở các đại diện ngành Giun đốt mà không có ở ngành Giun tròn?Hệ hô hấp, hệ thần kinh.Hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh.Hệ tuần hoàn, hệ thần. kinh.Hệ tiêu hóa, hệ hô hấp.Đọc tiếp Xem chi tiết  Cơ quan hô hấp của giun đấtA. MangB. DaC.. PhổiD. Da và phổi Xem chi tiết . Cơ quan hô hấp của giun đất:Ống khíDaPhổiMang Xem chi tiết
Khớp với kết quả tìm kiếm: Giun đất hô hấp qua da. → Đáp án B. Đúng 0. Bình luận (0).Giun đất hô hấp qua da. → Đáp án B. Đúng 0. Bình luận (0). ...

Top 7: Cơ quan hô hấp của giun đất A. Mang B. Da C. Phổi D ... - Hamchoi.vn

Tác giả: hamchoi.vn - Nhận 179 lượt đánh giá
Tóm tắt: Giun đất hô hấp qua da.→ Đáp án B. Câu trả lời này có hữu ích không?. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Các bước di chuyển:. 1. Giun chuẩn bị bò2. Dùng toàn thân và vòng tơ làm chỗ dựa, vươn đầu về phía trước.3. Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn4. Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn đuôiCác bước di chuyển của giun đất theo thứ tự nào. Đặc điểm của giun đất thích nghi với đời sống. đời sống chui rúc trong đất ẩm. Đặc điểm nào KHÔNG phải là tiến hóa của giun đất so với giun tròn. Hệ thần kinh của giun đất. Vì sao mưa nhiều, giun đất lại chui lên mặt đất?. Cơ thể giun đất phân hóa, có các hệ cơ quan.
Khớp với kết quả tìm kiếm: Các bước di chuyển: 1. Giun chuẩn bị bò. 2. Dùng toàn thân và vòng tơ làm chỗ dựa, vươn đầu về phía trước. 3. Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn. 4. Thu ...Các bước di chuyển: 1. Giun chuẩn bị bò. 2. Dùng toàn thân và vòng tơ làm chỗ dựa, vươn đầu về phía trước. 3. Thu mình làm phồng đoạn đầu, thun đoạn. 4. Thu ... ...

Top 8: Cơ quan hô hấp của giun đất - hoctapsgk.com

Tác giả: hoctapsgk.com - Nhận 139 lượt đánh giá
Tóm tắt:  Cơ quan hô hấp của giun đất Câu hỏi :  Cơ quan hô hấp của giun đất A. Mang B. Da C. Phổi D. Da và phổi* Đáp ánB* Hướng dẫn giảiGiun đất hô hấp qua da.→ Đáp án B. Lớp 7 Sinh học Sinh học - Lớp 7 Bạn có biết? Sinh học hay sinh vật học (tiếng Anh: biology bắt nguồn từ Hy Lạp với bios là sự sống. và logos là môn học) là một môn khoa học nghiên cứu về thế giới sinh vật. Nó là một nhánh của khoa học tự nhiên, tập trung nghiên cứu các cá thể sống, mối quan hệ giữa chúng với nhau và với môi t
Khớp với kết quả tìm kiếm: Sinh học hay sinh vật học (tiếng Anh: biology bắt nguồn từ Hy Lạp với bios là sự sống và logos là môn học) là một môn khoa học nghiên cứu về thế giới sinh ...Bị thiếu: 4 | Phải bao gồm:4Sinh học hay sinh vật học (tiếng Anh: biology bắt nguồn từ Hy Lạp với bios là sự sống và logos là môn học) là một môn khoa học nghiên cứu về thế giới sinh ...Bị thiếu: 4 | Phải bao gồm:4 ...

Top 9: Cơ quan hô hấp của giun đất? - TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO -

Tác giả: thpttranhungdao.edu.vn - Nhận 139 lượt đánh giá
Tóm tắt: Hình Ảnh về: Cơ quan hô hấp của trùn?. Video về: Cơ quan hô hấp của trùn?. Wiki về Cơ quan hô hấp của trùn?. Giảng giải lý do chọn phương án B:. xem thêm thông tin chi tiết về Cơ quan hô hấp của giun đất?. Giảng giải lý do chọn phương án B: Câu hỏi:Cơ quan hô hấp của trùn?A. MangB. ĐàC. PhổiD. Da và phổiĐáp án B đúng.Cơ quan hô hấp của trùn là da, giun thường chui xuống đất do nước ngập thân thể sẽ chết. ngạt, trùn lưỡng tính, lúc sinh sản chúng bắt cặp bằng cách chụm đầu vào nhau để trao đổi ti
Khớp với kết quả tìm kiếm: 25 thg 10, 2022 · Bạn đang xem: Cơ quan hô hấp của giun đất? tại thpttranhungdao.edu.vn. Câu hỏi: Cơ quan hô hấp của trùn? A. Mang. B. Đà. C. Phổi.25 thg 10, 2022 · Bạn đang xem: Cơ quan hô hấp của giun đất? tại thpttranhungdao.edu.vn. Câu hỏi: Cơ quan hô hấp của trùn? A. Mang. B. Đà. C. Phổi. ...

Top 10: Cơ quan hô hấp của giun đất là gì? - HOC247

Tác giả: hoc247.net - Nhận 129 lượt đánh giá
Tóm tắt: Copyright © 2022 Hoc247.netĐơn vị chủ quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247GPKD: 0313983319 cấp ngày 26/08/2016 tại Sở KH&ĐT TP.HCMGiấy phép Mạng Xã Hội số: 638/GP-BTTTT cấp ngày 29/12/2020Địa chỉ: P401, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Khớp với kết quả tìm kiếm: Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải.Bị thiếu: 4 | Phải bao gồm:4Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải.Bị thiếu: 4 | Phải bao gồm:4 ...