Top 10 prôtêin ức chế bị bất hoạt khi môi trường 2022

Câu hỏi: Trong hoạt động của operon Lac ở E. Coli, loại prôtêin nào sau đây được tạo ra khi môi trường có hoặc không có Lactose?. protein ức chế được tổng hợp khi môi trường :.

Top 1: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli khi môi trường ...

Tác giả: tuhoc365.vn - Nhận 218 lượt đánh giá
Tóm tắt: Câu hỏi Nhận biết Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi môi trường có lactozo vì sao prôtêin ức chế bị mất tác dụng?A. Vì lactôzơ làm cho các gen cấu trúc bị bất hoạt. B. Vì prôtêin ức chế bị phân hủy khi có lactôzơ. C. Vì lactôzơ làm gen điều hòa không hoạt động. D. Vì lactôzơ làm biến đổi cấu hình không gian của prôtêin ức chế.Tải trọn bộ tài liệu tự học tại đây
Khớp với kết quả tìm kiếm: coli, khi môi trường có lactozo vì sao prôtêin ức chế bị mất tác dụng? A. Vì lactôzơ làm cho các gen cấu trúc bị bất hoạt ... ...

Top 2: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi môi trường ...

Tác giả: m.hoc247.net - Nhận 238 lượt đánh giá
Tóm tắt: Toán 12Ngữ văn 12Tiếng Anh 12Vật lý 12Hoá học 12Sinh học 12Lịch sử 12Địa lý 12GDCD 12Công nghệ 12Tin học 12Cộng đồng Hỏi đáp lớp 12 Tư liệu lớp 12Xem nhiều nhất tuần
Khớp với kết quả tìm kiếm: coli, khi môi trường có lactozo vì sao prôtêin ức chế bị mất tác dụng? A. Vì lactôzơ làm cho các gen cấu trúc bị bất hoạt. B. ...

Top 3: Trong cơ chế điều hòa opêron Lac khi môi trường có lactôzơ thì prôtêin ...

Tác giả: boxhoidap.com - Nhận 205 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: III. ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN Ở SINH VẬT NHÂN THỰC — Gen điều hòa (R):không thuộc thành phần của opêron nhưng đóng vai trò quan trọng trong điều hoà hoạt động ... ...

Top 4: Theo mô hình operon Lac, vì sao prôtêin ức chế bị mất tác dụng?

Tác giả: vungoi.vn - Nhận 108 lượt đánh giá
Tóm tắt: Điều hòa hoạt động gen chính làSự điều hoà hoạt động của gen nhằmTheo Jacôp và Mônô, các thành phần cấu tạo của opêron Lac gồm:Trên sơ đồ cấu tạo của opêron Lac ở E. coli, kí hiệu O (operator) là:Khi nói về cấu trúc của operon, điều khẳng định nào sau đây là chính xác?Tín hiệu điều hòa hoạt động gen của opêron Lac ở vi khuẩn E.coli là: Theo mô hình operon Lac, vì sao prôtêin ức chế bị mất tác dụng?Khi nào thì prôtêin ức chế làm ngưng hoạt động của opêron Lac?Sản phẩm hình thành cuối cùng theo mô
Khớp với kết quả tìm kiếm: Vì prôtêin ức chế bị phân hủy khi có lactôzơ. c. Vì lactôzơ làm gen điều hòa không hoạt động. d. Vì gen cấu trúc làm gen điều hoà bị bất hoạt. ...

Top 5: protein ức chế bị bất hoạt động khi môi trường: A có lactozo B ko có ...

Tác giả: hoidap247.com - Nhận 128 lượt đánh giá
Tóm tắt: protein ức chế bị bất hoạt động khi môi trường: . A có lactozo. B ko có lactozo. C có ARN polimeraza . D không có ARN plimeraza
Khớp với kết quả tìm kiếm: protein ức chế bị bất hoạt động khi môi trường: A có lactozo B ko có lactozo C có ARN polimeraza D không có ARN plimeraza - câu hỏi 4885996. ...

Top 6: Trong hoạt động của operon Lac ở E. Coli, loại prôtêin nào sau đây được ...

Tác giả: toploigiai.vn - Nhận 233 lượt đánh giá
Tóm tắt: Operon lac là một loại operon ở vi khuẩn E coli và nhiều vi khuẩn đường ruột khác, tham gia vào quá trình dị hóa đường lactose (một loại cacbohidrat có rất nhiều trong sữa hoặc các thực phẩm chế biến từ sữa như pho-mát, sữa chua...). Trong hoạt động của operon Lac ở E. Coli, Prôtêin ức chế được tạo ra khi môi trường có hoặc không có Lactose.. Câu hỏi: Trong hoạt động của operon Lac ở E. Coli, loại prôtêin nào sau đây được tạo ra khi môi trường có hoặc không có Lactose?. A.Protein Lac Y. B.Protei
Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về cơ chế điều hòa operon Lac ở E. Coli — Khi môi trường không có lactôzơ thì gen ... protein ức chế bị bất hoạt, ... ...

Top 7: Question: Khi nào thì prôtêin ức chế làm ngưng hoạt động của opêron ...

Tác giả: lop.edu.vn - Nhận 122 lượt đánh giá
Tóm tắt: Question: Khi nào thì prôtêin ức chế làm ngưng hoạt động của opêron Lac? . Khi môi trường có nhiều lactôzơ. Khi có hoặc không có lactôzơ.. Khi môi trường không có lactôzơ.. Khi môi trường có lactôzơ. Hướng dẫn. Khi môi trường không có lactozơ. Đáp án cần chọn là: C Question: Xét một Operon Lac ở Ecoli, khi môi trường không có Lactôzơ nhưng enzim chuyển hóa lactôzơ vẫn được tạo ra? Một học sinh đã đưa ra một số giải thích về hiện tượng trên như sau:. 1. Do vùng khởi động (P) bị bất hoạt nên enzi
Khớp với kết quả tìm kiếm: Do vùng khởi động (P) bị bất hoạt nên enzim ARN pôlimeraza có thể bám vào để ... Khi môi trường không có lactozo thì prôtêin ức chế sẽ ức chế liên kết vào ... ...

Top 8: protein ức chế được tổng hợp khi môi trường : - Moon.vn

Tác giả: moon.vn - Nhận 146 lượt đánh giá
Tóm tắt: protein ức chế được tổng hợp khi môi trường :. protein ức chế được tổng hợp khi môi trường : A.Không có lactozo. B.Có hay không có lactozo C.Có ARN Polymeraza D.Có lactozo
Khớp với kết quả tìm kiếm: protein ức chế được tổng hợp khi môi trường : A. Không có lactozo B. Có hay không có lactozo C. Có ARN Polymeraza D. Có lactozo. ...

Top 9: Khi nói về prôtêin ức chế trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac ...

Tác giả: giainhanh.vn - Nhận 136 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi nói về prôtêin ức chế trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?(1) ... ...

Top 10: Theo mô hình operon Lac, vì sao prôtêin ức chế bị mất tác ... - Hoc24

Tác giả: hoc24.vn - Nhận 265 lượt đánh giá
Tóm tắt: . . Theo mô hình operon Lac, vì sao prôtêin ức chế bị mất tác dụng? B. Vì lactôzơ làm gen điều hòa không hoạt động.. Các câu hỏi tương tự (1) Khi môi trường không có lactôzơ, prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành ngăn cản quá trình phiên mã. (1) Trong một operon Lac, các gen cấu trúc Z, Y, A có số lần nhân đôi và phiên mã bằng nhau. (3) Gen điều hòa và các gen cấu trúc Z, Y, A có số lần nhân đôi bằng nhau.(4) Trong một operon Lac, các gen cấu trúc Z, Y, A có số lần n
Khớp với kết quả tìm kiếm: A. Vì gen cấu trúc làm gen điều hoà bị bất hoạt. ... (1) Khi môi trường không có lactôzơ, prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành ngăn cản quá trình phiên ... ...